Weimar Plus Working Discussion: Nowe wyzwania dla procesu przystąpienia do UE na Bałkanach Zachodnich

    W marcu tego roku państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie reformy procesu akcesyjnego. Zdołano w ten sposób przezwyciężyć długotrwałą blokadę polityki rozszerzenia UE i utorować drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Dla UE – co podkreślano z różnych stron – było to ważną oznaką zdolności do podejmowania decyzji także w czasach kryzysu. Jednak pandemia koronawirusa i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze ponownie wystawiają na próbę relacje między UE a Bałkanami Zachodnimi.

    Zapytaliśmy ekspertów, jak oceniają przyjętą w marcu reformę procesu akcesyjnego i jak kryzys spowodowany koronawirusem wpłynie na perspektywę przystąpienia do UE krajów kandydujących w Europie Południowo-Wschodniej.

    W ramach wydarzenia „Weimar Plus Working Discussion“ – organizowanego przez Fundację Genshagen w kooperacji z Austriacko-Francuskim Centrum Współpracy w Europie w dniach 1 i 2 października 2020 r. – decydenci i eksperci omówią szczegółowo zreformowany proces akcesyjny i jego wdrożenie w kontekście kryzysu spowodowanego koronawirusem.