Dialog obywatelski i sympozjum trójstronne na temat "Europy socjalnej"

Kwestia społecznego wymiaru Unii Europejskiej jest przedmiotem ożywionej dyskusji, na szczeblu europejskim omawianych jest kilka projektów. Z jednej strony, jest rzeczą oczywistą, że wpływ UE na politykę społeczną, tradycyjnie rozumianą jako domena narodowa, ma tendencję do zwiększania się; z drugiej strony, oskarżenie, że UE zaniedbuje politykę społeczną na rzecz rozwoju swojego centralnego projektu czyli rynku wewnętrznego wydaje się nadal aktualne.

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

1 października - 2 października 2019

Kwestia społecznego wymiaru Unii Europejskiej jest przedmiotem ożywionej dyskusji, na szczeblu europejskim omawianych jest kilka projektów. Z jednej strony, jest rzeczą oczywistą, że wpływ UE na politykę społeczną, tradycyjnie rozumianą jako domena narodowa, ma tendencję do zwiększania się; z drugiej strony, oskarżenie, że UE zaniedbuje politykę społeczną na rzecz rozwoju swojego centralnego projektu czyli rynku wewnętrznego wydaje się nadal aktualne. Podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej przez Fundację Genshagen we współpracy z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) w dniach 1 i 2 października, wymiar społeczny Unii Europejskiej będzie omawiany z perspektywy niemiecko-francusko-polskiej w ramach dialogu obywatelskiego i sympozjum trójstronnego. Dialog obywatelski odbędzie się 1 października (14:00-18:30) z udziałem dr Schmachtenberga, sekretarza stanu w BMAS, w zamku Genshagen.

Kwestie społeczno-polityczne i propozycje zgłaszane przez uczestniczących mieszkańców będą nie tylko wyrażane w ramach dialogu, ale będą również powiązane z debatą naukową i polityczną na temat przyszłego kształtowania europejskiej polityki społecznej prowadzoną przez wysokich rangą przedstawicieli trzech krajów podczas późniejszego sympozjum w dniu 2 października. Czy jako obywatel jesteś zainteresowany uczestnictwem w dialogu obywatelskim (1 października)?

Partnerzy i sponsorzy: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) 

osoba do kontaktu

Pauline Zapke

Telefon

+49-3378-8059-96

osoba do kontaktu

Dr. Jana Windwehr

Telefon

+49 0160 94457216