Droga do wzmocnienia politycznej Europy

styczeń 2014

Od 2005 r. kiedy Francja i Holandia odrzuciły Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej, wygląda na to, że debata o politycznej Europie stanęła w martwym punkcie. Polityczni decydenci obawiają się, że znaczące propozycje zmian będą prowadzić do dalszego i fatalnego dla europejskiego procesu integracji odrzucenia przez obywateli.

Nieśmiała publiczna dyskusja nie pokazuje jednak rozwoju, jakiego dokonała Unia Europejska od 2005. Albowiem amerykański kryzys finansowy, a przede wszystkim kryzys w obszarze zadłużenia państwowego dopowadziły do szybkich przemian ekonomiczno-politycznego zarządzania w strefie euro.

Te przemiany nie szły jednak w parze z odnową na polu politycznej organizacji UE, nie były również omawiane publicznie. W obliczu brakującej demokratycznej legitymizacji instytucji wzrastać zaczęły obawy znajdujące odbicie w decyzjach Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie kytykował niewystarczającą demokratyczną kontrolę instytucji europejskich.

Wydaje się zrozumiałe, że aby stawić czoło tej problematyce i znaleźć rozwiązania, należy ponownie skupić się na wzmocnieniu instytucjonalnej oganizacji Unii Europejskiej, np. przez powołanie Wysokiego Przedstawiciela strefy euro, który połączyłby funkcje komisarza ds. Ekonomicznych i szefa Eurogrupy lub przez powołanie komisji parlamentarnej tylko dla krajów strefy euro lub połączenie stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej, itd.

Od Maastricht europejskie debaty za bardzo koncentrowały się na kwestiach instytucjonalnych i doprowadziły przy tym do niezrozumienia i odrzucenia przez obywateli. Zanim nowa reforma instutucji zostanie wzięta pod uwagę, pilnie pożądane wydaje się stworzenie Europy Polityki, a nie Europy polityków; Europy, która podąża za oczekiwaniami obywateli i umożliwia UE udowodnienie jej własnej efektywności i wartości w porównaniu z działaniami na poziomach narodowych i lokalnych struktur. Wraz z rozwojem tej nowej europejskiej polityki do publicznej debaty powróciłaby w końcu polityczna Europa.

Przedłożona wersja jest niemieckim tłumaczeniem dokumentu „Comment renforcer l’Europe politique“ wydanego przez Institut Montaigne w styczniu 2014.

Autorzy: Nicolas Baverez, Rainier d’Haussonville, Martin Koopmann, Christian Lequesne, Jean-Pierre Mignard, Jean-Paul Tran Thiet. Dokument został zredagowany przez Jérôme Brouillet, pełniącego funkcję członka francuskiej Izby Kontroli Budżetowej.

Wydawca: Institut Montaigne. Niemieckie tłumaczenie ukazało się w ramach V Forum Dialogu w Genshagen "Europa przyparta do muru: współczesny kryzys i wyzwania przyszłości" (20 i 21 listopada 2014, Pałac Genshagen)