Francusko-Niemiecki Dialog na Temat Europy

Przedmiotem spotkania będzie "restart" stosunków francusko-niemieckich po roku wyborczym w obu krajach, w związku z wyzwaniami przewidywanymi dla Unii Europejskiej.

  godzina

  25 stycznia 2018

  Spotkanie ma charakter otwarty i skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców - przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Bordeaux. Także w tym roku zorganizowane zostanie przez grupę partnerów (m.in. Fundację Genshagen) pod kierownictwem Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA). Jako prelegentów zaproszono przedstawicieli ze świata polityki i nauki obu krajów. Przedmiotem spotkania będzie "restart" stosunków francusko-niemieckich po roku wyborczym w obu krajach, w związku z wyzwaniami przewidywanymi dla Unii Europejskiej. Wstęp za okazaniem zaproszenia.

  Partnerzy: Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA), Instytut Goethego w Bordeaux, Fundacja im. Konrada Adenauera, Urząd Miejski w Bordeaux 

  osoba do kontaktu

  dr Martin Koopmann

  Telefon

  +49-3378-8059-31