IV „Akademia pod drzewami” Co wolno sztuce? O wolności sztuki i powrocie religijności

W piątek, 27 maja 2016 r., w ramach „Akademii pod drzewami“ jej uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, co wolno sztuce i czy można jej narzucać granice, a jeżeli tak, to kto ma o nich decydować.

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

27 maja - 27 maja 2016

W piątek, 27 maja 2016 r., w ramach „Akademii pod drzewami“ jej uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, co wolno sztuce i czy można jej narzucać granice, a jeżeli tak, to kto ma o nich decydować. Pod drzewami w parku Fundacji Genshagen przedstawiciele różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich, twórcy kultury i naukowcy, rozmawiali o swoich doświadczeniach w obchodzeniu się z konfliktami pomiędzy wolnością sztuki i wolnością religijną. Z różnych perspektyw kulturowych dyskutowano o tym, czy to, co wolno sztuce, pokrywa się z tym, jakie ma zadanie. Zapoznawano się z produkcjami artystycznymi, które zostały poddane ostrej krytyce medialnej i społecznej. Wystawa zdjęć francuskiego fotografa Oliviera Ciappy, zarówno prowokowała, jak i zachwycała. Ciappa wtrącił się w dyskusję na temat małżeństw homoseksualnych we Francji, fotografując wyimaginowane pary homoseksualne, reprezentowane przez wybitnych przedstawicieli francuskiego życia kulturalnego. Dalszych impulsów artystycznych dostarczyło stowarzyszenie „Zuflucht Kultur e.V.“: członkowie syryjskiego chóru pokoju przygotowali wzruszające przedstawienie muzyczno-poetyckie, za które zebrali owacje na stojąco. Pod drzewami toczyła się dyskusja na temat ostrych reakcji grup religijnych na sztukę teatralną „Golgota Picnic” autorstwa Rodrigo Garcíi, która miała być integralną częścią Malta Festival Poznań w 2014 r. Poza tym przytoczono wiele innych europejskich przykładów.

Tegoroczna „Akademia pod drzewami” odbyła się już po raz czwarty. Jest częścią międzynarodowej sieci kontaktów „Dialogues en humanité” w Lyonie (Francja), i jest organizowana co dwa lata przez Fundację Genshagen. Otwarty charakter spotkania sprzyja intensywnej wymianie poglądów. W Lyonie i na całym świecie uczestnicy debatują pod drzewami. Następna „Akademia pod drzewami” prawdopodobnie odbędzie się w 2018 r., kolejne „Dialogues en humanité” od 1 do 3 lipca w „Parc de la Tête d’Or” w Lyonie. 

Partner: Dialogues en humanité, Lyon

osoba do kontaktu

Noémie Kaufman

Telefon

+49-3378-8059-35