KIWit – konferencja robocza z udziałem doradców w dziedzinie rozwoju różnorodności w instytucjach kultury i sztuki

W ramach sieci kompetencyjnej KIWit Fundacja Genshagen zorganizowała 4 lipca 2018 roku w Hanowerze spotkanie robocze z udziałem zaangażowanych w działania sieci doradców w dziedzinie rozwoju różnorodności w instytucjach kultury i sztuki.

Foto: © Stiftung Genshagen

godzina

4. lipca 2018

4 lipca 2018 roku w Muzeum Krajowym w Hanowerze na konferencji roboczej spotkały się osoby doradzające instytucjom kultury i sztuki w kwestiach związanych ze zwiększania różnorodności. Wydarzenie to zorganizowała Fundacja Genshagen w ramach działalności w sieci kompetencyjnej KIWit (Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy).

Nadrzędnym celem spotkania roboczego było opracowanie zrębów strategii umożliwiających lepszy dostęp do ofert doradztwa w całych Niemczech, szczególnie poza metropoliami. Realizując te założenia, uczestnicy zestawili porównawczo swoje oferty doradztwa. Uwidoczniło się, że różne pomysły na działania mają ze sobą wiele wspólnego i tkwią w nich różnorodne potencjały synergii.

W związku z tym uczestnicy spotkania zaproponowali, aby opracować wspólną koncepcję w celu wspierania przyszłej współpracy między doradcami zaangażowanymi w działalność sieci kompetencyjnej. Ponadto omawiano kwestię, jak w efektywny sposób wnieść do kooperacji zasoby poszczególnych doradców - przykładowo ich narzędzia komunikacyjne i sieci kontaktów, w których działają, lub ich specyficzne kompetencje - tak aby osiągać wzajemne korzyści.

Uczestnicy dostrzegli w tym szansę na zgromadzenie posiadanej wiedzy na temat doradztwa w zakresie różnorodności oraz na silniejsze oddziaływanie tej wiedzy na rozwój poradników przeznaczonych dla instytucji kulturalnych, osób zaangażowanych w politykę kulturalną oraz decydentów.

osoba do kontaktu

dr Angelika Eder

Telefon

+49-3378-8059-31