Nowe pory roku: Warsztaty muzyczno-poetyckie z młodzieżą

29 maja 2019 roku młodzi ludzie z Brandenburgii, z pośród których niektórzy mieli doświadczenie uchodźctwa, zaprezentowali zgromadzonej publiczności wyniki trzydniowego warsztatu muzyczno-poetyckiego „Nowe pory roku”. Wspierani przez poetkę, artystów Spoken-Word oraz zawodowych muzyków, którzy nie są uchodźcami, młodzi ludzie tworzyli teksty haiku (japoński gatunek poezji), teksty słowne i piosenki oraz skomponowali do nich odpowiednie ramy muzyczne.

  Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

  godzina

  27 maja - 29 maja 2019

  We współpracy z Domem Poezji (Haus für Poesie) i stowarzyszeniem MitMachMusik - droga do integracji dzieci z doświadczeniem uchodźctwa e.V. (MitMachMusik - ein Weg zur Integration von Flüchtlingskindern e. V.) Fundacja Genshagen opracowała pilotażowy projekt edukacji kulturalnej dla i z młodzieżą z regionu. W warsztatach poezji muzycznej na temat "Nowe pory roku", które odbyły się w dniach 27-29 maja 2019 roku w Pałacu Genshagen wzięło udział 10 uczniów z gimnazjum im. Leibniza w Poczdamie oraz 10 młodych ludzi z doświadczeniem uchodźctwa, którzy mieszkają w Brandenburgii i regularnie śpiewają i tworzą muzykę w ramach projektu MitMachMusik. Dzieci pracują na codzień z profesjonalnymi muzykami z Niemiec oraz z muzykami mającymi doświadczenia uchodźctwa. Początkowo młodzi ludzie intensywnie zajmowali się wspomnieniami (z dzieciństwa), porami roku, zjawiskami naturalnymi oraz sezonowymi rytuałami i uroczystościami w Europie i w swoich krajach ojczystych i w ten sposób wymieniali swoje obserwacje i doświadczenia. Wielu młodych ludzi skupiło się również na temacie zmian klimatycznych. Wspierani przez poetkę Karlę Reimert Montasser, poetów slamowych Basa Böttchera i Deana Ruddocka oraz piosenkarza Sebastiana Krämera, pisali o swoich skojarzeniach z "nowymi porami roku" teksty mówione, piosenki oraz haiku - krótkie japońskie wiersze. Wszystkie teksty były początkowo napisane w języku niemieckim, następnie młodzież tłumaczyła część tekstów na język arabski lub perski. Wraz z zespołem muzycznym MitMachMusik pod kierownictwem Marie Kogge opracowali i skomponowali towarzyszący program muzyczny. Muzyczno-poetycki spektakl opracowany wspólnie przez młodych ludzi został zaprezentowany publiczności 29 maja. Partnerzy: Stowarzyszenie MitMachMusik, Dom Poezji Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 

  osoba do kontaktu

  Noémie Kaufman

  Telefon

  +49-3378-8059-35