Koordynator projektów

Magdalena Nizioł

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Magdalena Nizioł jest absolwentką europeistyki z ukierunkowaniem na politykę, prawo i ekonomię Unii Europejskiej na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen) oraz germanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z pobytami na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Po studiach pracowała jako pracownik naukowy w Centrum Studiów nad Integracją Europejską w Bonn oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2002 r. została oddelegowana przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej do niemieckiego biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie pracowała do 2007 r. W latach 2007-2011 pracowała w Ambasadzie RP w Berlinie w służbie dyplomatycznej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od sierpnia 2011 roku pracuje w Fundacji Genshagen jako kierownik projektów w obszarze „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie”.

Specjalizacja: polsko-niemieckie i europejskie projekty w obszarach: wymiana i dialog między instytucjami kultury, kultura pamięci, zrównoważony rozwój, przekład literacki.

Języki: polski, niemiecki