[Translate to Polnisch:]

Nagroda im. Franza Hessela

Francusko-niemiecka nagroda im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej przyznawana jest od roku 2010 jednemu niemieckojęzycznemu i jednemu francuskojęzycznemu autorowi bądź autorce. Jej celem jest pogłębienie dialogu literackiego między Niemcami a Francją oraz promowanie współczesnych autorów i autorek, którzy nie są znani w kraju sąsiednim i zazwyczaj nie byli jeszcze tłumaczeni. Nagroda im. Franza Hessela przyznawana jest wspólnie przez Dom Literatury Villa Gillet (Lyon) i Fundację Genshagen. Nagroda finansowana jest przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz przez francuskie Ministerstwo Kultury (Ministère de la Culture) i jest ona przyznawana na przemian przez ministrów kultury obu krajów w Niemczech i we Francji. Nagroda nosi imię pisarza i tłumacza Franza Hessela (1880-1941), którego życie i twórczość („Pariser Romanze”, „Spacery po Berlinie”) sprawiły, że stał się pośrednikiem między dwoma krajami i kulturami.

Nagroda wynosi 10.000 € i ma przyczynić się do przetłumaczenia nagrodzonych prac na język niemiecki lub francuski. Laureaci i laureatki nagrody zapraszani są również na rezydencję pisarską w Pałacu Genshagen w roku następnym.

O wyborze laureatów decyduje niezależne niemiecko-francuskie jury.

Francuskie jury: Nils C. Ahl (dziennikarz i krytyk literacki), Lucie Campos (Direktor Villi Gillet), Francesca Isidori (dziennikarka i krytyk literacki), Christine de Mazières (urzędniczka wysokiego szczebla we francuskim Trybunale Obrachunkowym) oraz Augustin Trapenard (dziennikarz i krytyk literacki).

Niemieckie Jury: Thorsten Dönges (Literarisches Colloquium Berlin), Hans-Peter Kunisch (dziennikarz i autor), Petra Metz (krytyk literacki) oraz Ulrike Vedder (profesor na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie).

Kontakt