Prof. Dr. Rita Süssmuth

Foto © Stella von Saldern

 

Rita Süssmuth urodziła się w 1937 roku, studiowała romanistykę i historię w Münster, Tybindze i Paryżu, uzyskała tytuł profesora w Bochum i Dortmundzie.

1979-1991    
Członek Komitetu Centralnego Niemieckich Katolików

1982              
Wstąpienie do partii CDU

1982-1985     
Dyrektor Instytutu „Kobieta i Społeczeństwo“ w Hanowerze

1985-1988     
Minister Federalny ds. Sportu, Rodziny i Zdrowia

1987-2002     
Członek Bundestagu z ramienia partii CDU

1986               
Przewodnicząca Unii Kobiet w partii CDU

1988-1998     
Przewodnicząca  Bundestagu. Przewodnicząca Niezależnej Komisji ds. Migracji

2004               
Członek Global Commission for Migration, raport dla Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana

od 2005          
Prezydent prywatnej Wyższej Szkoły Gospodarczej SRH w Berlinie

Dalsze stanowiska: od 2005 roku prezydent Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej/ Spraw Polskich (DPI), od 2006 roku członek Kuratorium Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, od 2008 roku przewodnicząca Polsko-Niemieckiej Fundacji Nauki i od 2009 roku honorowy członek Zarządu Fundacji Genshagen.

Prezydent Turecko-Niemieckiego Konsorcjum Uniwersyteckiego od 2013 roku
Prezydent Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w latach 2005-2023, a od 2024 roku Prezydent Honorowa
Przewodnicząca Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki w latach 2008-2022, a od 2022 roku Przewodnicząca Honorowa

  • adres