Perspektywy Zielonego Ładu Green Deal w przeddzień niemieckiej prezydencji Rady Unii Europejskiej – analiza tematu

Na kilka dni przed rozpoczęciem niemieckiej prezydencji w Radzie UE Yannick JADOT, Franziska BRANTNER, Christian GOLLIER, Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA i Carsten ROLLE podjęli dyskusję na temat perspektyw Europejskiego Zielonego Ładu /European Green Deal/ w obliczu kryzysu spowodowanego koronawirusem i oczekiwań kierowanych w tym zakresie wobec niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Materiał wideo dostępny jest tutaj.

godzina

25. czerwca 2020

W ramach Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen. 25 czerwca odbyło się wydarzenie online „Perspektywy Zielonego Ładu /Green Deal/ w przeddzień niemieckiej prezydencji Rady Unii Europejskiej – analiza tematu“. W dwóch równoległych grupach dyskusyjnych około 40 wybranych ekspertów z obszarów gospodarki, polityki, administracji i mediów omówiło najpierw rolę ochrony klimatu w niemieckich i francuskich pakietach poprawy koniunktury oraz możliwości trwałej odbudowy gospodarczej w UE.

Następnie odbyła się debata plenarna, w której udział wzięli: Yannick JADOT (eurodeputowany, Europe Écologie – Les Verts), Franziska BRANTNER (posłanka do Bundestagu, Bündnis 90 /Die Grünen), Christian GOLLIER (szef Toulouse School of Economics), Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA (prezes Forum Energii) i Carsten ROLLE (szef obszaru Polityka Klimatyczna i Energetyczna Federalnego Zrzeszenia na rzecz Przemysłu Niemieckiego – BDI). Podczas dyskusji przeanalizowano wpływ pandemii na szanse realizacji Zielonego Ładu. Rozpatrywano kwestię, jak w obliczu obecnego kryzysu w nowy sposób podejść do transformacji ekologicznej w Europie i jakie oczekiwania kierowane są w tym kontekście pod adresem niemieckiej prezydencji w Radzie UE.

Nagranie debaty można obejrzeć tutaj: Materiał wideo z tłumaczeniem symultanicznym na język niemieckiMateriał wideo w oryginalnej wersji audio

Niniejsze wydarzenie zainicjować ma wspólną refleksję na temat zrównoważonego rozwoju w UE, którą Fundacja Genshagen i Instytut Montaigne’a zamierzają kontynuować w okresie 2020/2021 r.

Partnerzy: Instytut Montaigne'a, Niemiecko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, sieć kooperacyjna kadr kierowniczych Tönissteiner Kreis

Instytucja finansująca: niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

osoba do kontaktu

Marie Augère

Telefon

+49-3378-8059-36