Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

W dniach 1.-10.08.2019 r. odbywała się w Fundacji Genshagen polsko-francusko-niemiecka rezydencja tandemowa. W Genshagen gościły trzy tandemy autor/ tłumacz: autorka Natalia Malek i tłumaczka Nathalie Le Marchand, autorka Julia Wolf i tłumaczka Sarah Raquillet oraz autorka Zośka Papużanka i tłumacz Hans Gregor Njemz. Wspólnie pracowali nad tekstami i tłumaczeniami.

Foto: © Stiftung Genshagen

godzina

1 sierpnia - 10 sierpnia 2019

W dniach 1.-10.08.2019 r. w ramach rezydencji tandemowej w Fundacji Genshagen gościli autorki i autorzy oraz tłumaczki i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski, trzech krajówmTrójkąta Weimarskiego. W pierwszej rezydencji tandemowej wzięli udział:

Polsko-francuski Tandem: autorka Natalia Malek i tłumaczka Nathalie Le Marchand

Natalia Malek jest poetką, kuratorką wydarzeń literackich, recenzentką. Wydała trzy książki: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” (2014), oraz „Kord” (2017). Jest laureatką nagrody im. Adama Włodka. Nominowana była do Nagrody Literackiej Gdynia (2015, 2018) oraz Nagrody Literackiej im. Wisławy Szymborskiej (2018).

Nathalie Le Marchand tłumaczy literaturę polską, m. in. „Guguły“ [Les Fruits encore verts] Wioletty Grzegorzewskiej, „Licho i inni “ [Diableteaux et compagnie] i „Bretania. Książka do pisania“ [Bretagne. Livre pour écrire] Agnieszki Taborskiej.

Natalia Malek i Nathalie Le Marchand pracowały nad tłumaczeniem na francuski i redakcyjnym przygotowaniem wyboru wierszy poetki Natalii Malek. Wiersze pochodzą z dwóch zbiorów „Szaber“ (2014) i „Kord“ (2017) jak również z manuskryptu pod roboczym tytułem „R.ż.”

Niemiecko-francuski Tandem: autorka Julia Wolf i tłumaczka Sarah Raquillet

Julia Wolf opublikowała swoją pierwszą powieść „Alles ist jetzt“ [tłum. robocze: Wszystko jest teraz] w 2015 r. Powieść wyróżniona została nagrodą artystyczną Lotto Brandenburgia (Lotto Brandenburg GmbH) w dziedzinie literatury. Jej druga powiećść „Walter Nowak bleibt liegen“ [Walter Nowak zostaje] ukazała się wiosną 2017 roku, otrzymała nagrodę im. Nicolasa Borna za debiut i utrzymywała się na longlist Niemieckiej Nagrody Literackiej. Autorka pracuje nad kolejną książką, która ma zamykać trylogię. Julia Wolf pisze także dla radia, teatru i kina.

Sarah Raquillet jest tłumaczką w obszarze literatury współczesnej i nauk humanistycznych. Regularnie uczestniczy w sympozjach i spotkaniach dotyczących tłumaczeń literatury. Wielokrotnie była już stypendystką różnych programów rezydencyjnych.

Julia Wolf und Sarah Raquillet zajeły się podczas rezydencji tłumaczeniem nieopublikowanego jeszcze trzeciego tomu trylogii „Alte Mädchen” [Stare dziewczęta] i poświęciły się pracy literackiej i translatorskiej w tandemie.

Polsko-niemiecki Tandem: autorka „Zośka Papużanka” (Zośka Papużanka) i tłumacz Hans Gregor Njemz

Zośka Papużanka jest autorką powieści „Szopka”, nominowanej do Paszportów Polityki i Nagrody Nike oraz powieści „On”, nominowanej do Paszportów Polityki. Autorka pisze opowiadania, publikuje w różnych periodykach i pracuje dla teatru. Od 2014 roku pracuje w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia w Krakowie.

Hans Gregor Njemz jest tłumaczem literatury polskiej. Tłumaczył różnorodne teksty z języka polskiego, m. in. książkę Edwarda Janusza Jaremczuka „Elbląski Wielki Gołąb. Legenda“ z 2013 roku. Obecnie zajmuje intensywnie tekstami Zofii Wojtusik.

Zośka Papużanka und Hans Gregor Njemz podczas pobytu w Genshagen przetłumaczyli opowiadanie „Cykada” oraz pracowali nad tłumaczeniem książki „Szopka” i kolejnych tekstów Papużanki.

Na zakończenie rezydencji tandemy Malek/ Le Marchand i Wolf/ Raquillet zaprezentowały wyniki swojej pracy w Pałacu Genshagen. Tandem Papużanka/ Njemz zaprezentował opowiadanie „Cykada” i jego niemieckie tłumaczenie „Zikade” w polsko-niemieckiej księgarni Buchbund w Berlinie.

Informacje o rezydencji tandemowej

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa” skierowany jest do autorek i autorów oraz tłumaczek i tłumaczy z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne). Program rezydencji oferuje autorkom i autorom i tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autor i tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen. W 2019 roku program pomyślany jest jako projekt pilotażowy. Planowane jest kontynuowanie i rozszerzanie programu w kolejnych latach.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autor i tłumacz:

Zamierzeniem rezydencji tandemowej jest stworzenie uczestniczkom i uczestnikom przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami i umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy. Pobyt rezydencyjny może być również okazją do omawiania zarówno bieżących, jak i planowania i przygotowywania przyszłych projektów.

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu polsko-francusko-niemieckiego programu rezydencyjneo „Rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Jury i instytucje Partnerskie we Francji i w Polsce

Francja

Jörn Cambreleng, ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire. Stowarzyszenie administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

Polska
Laurynas Vaičiūnas, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach

Dominika Kasprowicz, Willa Deciusza w Krakowie

Niemcy
Angelika Eder, Fundacja Genshagen

Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana-Nowaka-Jeziorańskiego,Villa Decius, ATLAS - Association pour la promotion de la traduction littéraire. Stowarzyszenie administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

Instytucje finansujące: ZEIT-Stiftung Ebelin i Gerd Bucerius, Stiftung Gottfried Michelmann 

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59