Struktury Porowate. Współczesna grafika i malarstwo

Fundacja Genshagen wraz z Fundacją Audan Kunststiftung zaprosiła do swojego pałacu czterech współczesnych artystów. Wystawione są prace graficzne Katrin Bremermann, Kristin Grothe i Nory Schattauer oraz obrazy Jochena Bentrupa.

Fundacja Genshagen, będąc miejscem spotkań europejskich, co roku zaprasza współczesnych artystów do swojego zabytkowego pałacu – w ramach współpracy krajów Trójkąta Weimarskiego i różnych innych projektów, ale także w ramach współpracy z partnerami, takimi jak Fundacja Audan Kunststiftung, z którą Fundację Genshagen łączy nie tylko wspólne zainteresowanie sąsiednimi krajami na Wschodzie.

Fundacja Audan Kunstiftung z siedzibą w Berlinie została założona w celu stworzenia powiązań z Europą Środkowowschodnią w dziedzinie sztuk wizualnych. Dla ludzi wychowanych w Europie Zachodniej tamtejsze społeczeństwa są obce pod względem emocjonalnym, językowym i kulturowym. Fundacja organizuje warsztaty artystyczne we współpracy z uczelniami artystycznymi uczącymi rysunku w Polsce i w krajach bałtyckich.

Fundacja Audan Kunststiftung kontynuuje swoje zainteresowanie rysunkiem odręcznym, najszybszym wizualnym wyrazem myśli, pozyskując rysunki dla muzeów grafiki. W ten sposób przygląda się współczesności i zajmuje się problematyką twórczości artystycznej. Co skłania obecnie artystów do sięgnięcia po środki graficzne? W jaki sposób w naszych warunkach życia powstają obrazy, niezależnie od narracji? 

W Genshagen zaprezentowane zostaną prace graficzne Katrin Bremermann, Kristin Grothe i Nory Schattauer. Z kolei Jochen Bentrup wypowiada się wyłącznie jako malarz.

Można przekonać się, jakie środki wyrazu artystycznego stosuje każdy z prezentowanych artystów. 

Katrin Bremermann mieszka i pracuje w Berlinie i w Lucq de Béarn. Po długich pobytach za granicą, m.in. we Francji, Hiszpanii, USA, Anglii i Japonii, od 2014 r. rezyduje głównie w Berlinie. Samouk. Liczne nagrody, stypendia, wystawy indywidualne i zbiorowe.

https://katrinbremermann.com/

Kristin Grothe mieszka i pracuje w Neumünster i Berlinie. W latach 1991-98 studiowała sztukę i język angielski w Kassel, Bath i Brunszwiku. W 1999 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Sztuki w Brunszwiku (HBK). W latach 1999-2002 pobyt zawodowy w Mediolanie. Od 2002 r. studio w Neumünster. W 2022 r. wykładała na Akademii Sztuk Pięknych Muthesius w Kilonii. Liczne nagrody, stypendia, wystawy indywidualne i zbiorowe.

www.kristingrothe.de

Nora Schattauer mieszka i pracuje w Kolonii. W latach 1970-75 studiowała socjologię na Uniwersytecie w Kolonii, w latach 1991-98 na Akademii Sztuk Pięknych w Münster, od 2010 r. redaktorka serii wydawniczej „Draw”, poświęconej współczesnemu rysunkowi. 2016/17 wykłady z grafiki na Uniwersytecie Technicznym w Dortmund, a od 2019/20 na Akademii Sztuk Pięknych w Münster. Liczne nagrody, stypendia, wystawy indywidualne i zbiorowe.

https://www.nora-schattauer.de/

Jochen Bentrup mieszka w Berlinie. Studiował malarstwo, rysunek, edukację artystyczną i historię sztuki. W latach 1972-77 studiował na Staatliche Hochschule für Bildende Künste (przemianowany później na Uniwersytet Sztuk Pięknych) w Berlinie. W latach 1980-2014 nauczał w zakresie sztuki i rozwijał swoją twórczość malarską. Wystawy od 1977 r.

www.jochenbentrup.de

Partner: audan kunststiftung