Genshagener Noten 6/2016

Szóste wydanie „Genshagener Note“ dokumentuje wydarzenie „Epoka pamięci – o kulturze pamięci w społeczeństwach migracyjnych” zorganizowane przez Fundację Genshagen we współpracy z Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.). Dyskusja miała miejsce 8 października 2015 i zapoczątkowała nowy cykl wydarzeń Fundacji Genshagen zatytułowany „Nieco inny dialog”. W ramach cyklu raz lub dwa razy w roku publiczność zainteresowana szeroko rozumianą polityką i kulturą otrzymuje możliwość udziału w artystycznym performance i interdyscyplinarnej debacie na aktualne tematy istotne z punktu widzenia współczesnych społeczeństw. W czasie wspólnego wieczoru zaproszeni goście, specjaliści różnych dziedzin, dyskutują wybrane zagadnienie z różnorodnych punktów widzenia. Do głosu dochodzi również perspektwa osób zajmujących się sztuką.

W 2014 i 2015 roku zbiegło się wiele ważnych rocznic historycznych (100. rocznica wybuchu I wojny światwej, 25. rocznica upadku muru berlińskiego, 100. rocznica ludobójstwa Ormian), co stanowiło doskonałą okazję do tego, by w czasie pierwszej debaty z cyklu „Nieco inny dialog” zająć się problematyką kultury pamięci w społeczeństwach migracyjnych.

Fundacja Genshagen poprosiła uczestników ówczesnej dyskusji reprezentujących dziedziny sztuki, nauki, pedagogiki i polityki o spisanie swoich refleksji dla szóstego wydania „Genshagener Note“.

Artykuł Etienne’a François, francuskiego historyka oraz emerytowanego profesora Uniwersytetu Technicznego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie jest wprowadzeniem zarówno do „Genshagener Note“, jak i do problematyki kultury pamięci i upamiętniania. W centrum bardzo osobistego i jednocześnie politycznie zaangażowanego tekstu kompozytora i muzyka Marca Sinana stoi trudna i wywołująca kontrowersje pamięć o ludobójstwie Ormian. Badacz zjawiska migracji Rainer Ohliger poszukuje w swoim artykule odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmują migracje oraz historie migrantek i migrantów w tożsamości francuskiego i niemieckiego społeczeńswa. Bernhard Klein, dyrektor francusko-niemieckiego centrum spotkań Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi w Niederbronn-les-Bains opierając się na własnych doświadczeniach w pracy z młodzieżą, opisuje, jak niektórzy młodzi ludzie z tzw. doświadczeniem migracyjnym definiują się poprzez traumatyczne doświadczenia i kontrują „oficjalną” kulturę pamięci. Dr Nargess Eskandar-Grünberg, radna miejska z Frankfurtu nad Menem odpowiedzialna za integrację analizuje procesy uwarunkowane relacjami władzy, w których społeczeństwo negocjuje, jakie wydarzenia historyczne należą do pamięci „naszej” wspólnoty.

Obok wspomnianych tekstów w „Gensagener Note“ została opisana berlińska grupa „La Caravane du Maghreb”, która w czasie „Nieco innego dialogu” przedstawiła muzyczny komentarz do tematu kultury pamięci w społeczeństwach migracyjnych.