Genshagener Papier N°15

„After the end of the end of History: what Europe should learn from the Ukraine crisis for its foreign relations“

Grudzień 2014
Autor: Dr. Barbara Kunz
Wydawca: Fundacja Genshagen

Celem publikacji „Genshagener Papiereˮ jest cofnięcie się o krok do tyłu od aktualnych wydarzeń na Ukrainie i zastanowienie się nad wnioskami, jakie Europejczycy powinni wyciągnąć z kryzysu, który dla wielu był zaskoczeniem. Autorka diagnozuje cztery zasadnicze obszary, nad którymi Europejczycy powinni się zastanowić. Na pytanie, czy kryzys na Ukrainie rzeczywiście jest czasem przemian, brak jeszcze konkretnej odpowiedzi. Autorka podkreśla jednak, że Europa będzie musiała przemyśleć niektóre swoje podstawowe założenia. W tym przypadku kryzys na Ukrainie może stać się katalyzatorem dla „strategicznego dojrzewaniaˮ Europy i stworzyć okazję do rozwoju faktycznej kultury strategicznej polityki zagranicznej. Dzięki temu Europa mogłaby przezwyciężyć przeszkody, które dotychczas stały jej w drodze do odegrania decydującej roli w polityce międzynarodowej.   Druda część pracy „Genshagener Papiereˮ składa się z podsumowania dyskusji, która miała miejsce podczas dwudniowego sympozjum pt.: „Po zakończeniu zakończenia historii? Kryzys na Ukrainie i jej skutki strategiczne dla Europyˮ w dniach 16-17 października 2014 w pałacu w Genshagen.