Genshagener Papier N°25

„Trójkąt Weimarski i przyszłość Zachodu”

wrzesień 2020

W tym artykule Hans Kundnani i Michał Kuź szczegółowo przyglądają się przyszłości Zachodu w burzliwych na całym świecie politycznie czasach. Po przedstawieniu różnych koncepcji „Zachodu”, badają oni wewnętrzny i zewnętrzny wymiar kryzysu, przez który ich zdaniem przechodzi obecnie zachodnia wspólnota wartości.

Dochodzą przy tym do wniosku, że Zachód znajdował się w ostatnich latach pod coraz większą presją, nie tylko z powodu zagrożeń zewnętrznych, takich jak wzrost potęgi Chin czy agresywna polityka zagraniczna Rosji, ale także z powodu konfliktów wewnętrznych, w szczególności związanych ze znaczeniem „liberalizmu” jako centralnego fundamentu wartości. Trzy państwa Trójkąta Weimarskiego odzwierciedliły niektóre z tych konfliktów w swoich wzajemnych relacjach.

Tylko jeśli Niemcom, Francji i Polsce uda się pokonać dzielące je różnice, Trójkąt Weimarski będzie mógł przeciwdziałać grożącej nam fragmentacji Zachodu, którą autorzy uważają za możliwy scenariusz na przyszłość.

Hans Kundnani jest Senior Research Fellow w Royal Institute of International Affairs (Chatham House) w Londynie i autorem przetłumaczonej na wiele języków książki „The Paradox of German Power" (London/New York: Hurst/Oxford University Press, 2014).

Michał Kuź w latach 2018-2020 pracował jako kierownik projektów w Fundacji Genshagen. Od sierpnia 2020 r. pracuje jako dyplomata w Ambasadzie RP w Niemczech.