Genshagener Papier N° 1

Nowa agenda stosunków francusko-niemieckich

styczeń 2010
Autorzy:
Claire Demesmay
Henrik Enderlein
Aurélien Évrard
Stephan Martens
Sabine von Oppeln Pierwszy numer publikacji z serii Genshagener Papiere ukazał się bezpośrednio przed niemiecko-francuskim posiedzeniem Rady Ministrów, które było pierwszym posiedzeniem od momentu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego i prezentuje rekomendacje polityczne dla odnowy stosunków niemiecko-francuskich w Europie autorstwa ekspertów z obydwu krajów. Aktualne międzynarodowe wyzwania przed jakimi stoi polityka i gospodarka wymagają skoordynowanej odpowiedzi Unii Europejskiej, ta z kolei może być sformułowana jedynie na bazie odnowionej współpracy niemiecko-francuskiej. Rok 2009 był pełen punktów zwrotnych zarówno w polityce niemieckiej, jak i europejskiej: nowy rząd federalny, nowy Parlament Europejski, nowi komisarze a wreszcie za sprawą Traktatu Lizbońskiego nowe ramy polityki europejskiej. Zmiany te wymagają w konkretnych obszarach działania nowego podejścia we współpracy Niemiec i Francji:

  • lepszej koordynacji makroekonomicznej,
  • wspólnego zaangażowania w celu wzmocnienia społecznego wymiaru UE,
  • strategicznego spojrzenia na długoterminowe wyzwania w zakresie polityki energetycznej  i klimatycznej,
  • lepiej skoordynowanego stanowiska w sprawie polityki rozszerzenia UE i polityki sąsiedztwa.