Genshagener Papiere N° 11

Transatlantic Relations in a multipolar world: French and German perspectives on security and trade affairs

Kwiecień 2013
Autorki: Lisa Brandt / Barbara Kunz
Wydawca: Fundacja Genshagen

W niniejszej publikacji chodzi o kluczowe pytania o obszary bezpieczeństwa i handlu centralne dla stosunków transatlantyckich. Czym powinny wyróżniać się trwałe związki polityki bezpieczeństwa i handlu między Europą i USA?  Jak duże są możliwości w czasach ograniczonych zasobów finansowych? Na jak wiele gotowe są rządy europejskich krajów? Przede wszystkim Niemcy i Francja jako motor europejskiej integracji i państwa rozstrzygające w kwestii przezwyciężania kryzysu euro, nie unikną ustosunkowania się do tych pytań.  

Streszczenia:
W niniejszej publikacji chodzi o kluczowe pytania o obszary bezpieczeństwa i handlu centralne dla stosunków transatlantyckich. Zacieśniona współpraca transatlantycka niesie korzyści dla wszystkich stron. Powstający wielobiegunowy porządek świata i trwający kryzys gospodarczy i finansowy dodatkowo to uwydatniają.  

Korzyści te są nie tylko gospodarcze, ale dotyczą także zdolności wspólnoty transatlantyckiej do uczestnictwa w kształtowaniu nowego wielobiegunowego świata. Niemniej współpraca transatlantycka napotyka na złożone przeszkody. Nawet jeśli istnieją zasadne powody ku temu, żeby optymistycznie spoglądać na rozwój handlowy, to nie wróży to dobrze dla wyrównanego podziału zobowiązań w obrębie NATO. Ze względu na daleko idące znaczenie stosunków transatlantyckich powstaje szereg kwestii: Jak powinien wyglądać trwały związek transatlantycki w zakresie bezpieczeństwa i handlu w XXI wieku? Jakie są możliwości w czasach coraz bardziej ograniczonych zasobów finansowych? Na jak wiele gotowe są rządy europejskich krajów? Przede wszystkim Niemcy i Francja jako motor europejskiej integracji i państwa rozstrzygające w kwestii przezwyciężania kryzysu euro, nie unikną ustosunkowania się do tych pytań.