Genshagener Papier N°12

Zbadać, usprawnić, zreformować. Istytucje i procesy niemiecko-francuskiej współpracy w polityce europejskiej

czerwiec 2013
Autorzy: Claire Demesmay, Martin Koopmann, Julien Thorel
Wydawca: Fundacja Genshagen, DGAP, Université Cergy-Pontoise

Instytucjonalizacja dwustronnej współpracy pomiędzy Niemcami i Francją osięgnęła jedyny w swoim rodzaju poziom w historii stosunków międzynarodowych. Stanowi wyraz chęci obu krajów do stworzenia nowej formy rządów, która jest usytuowana w europejskim wielopoziomowym systemie pomiędzy narodową a europejską płaszczyzną.

Nawet jeśli nie obejmie ona we właściwym rozumieniu mechanizmów ponadnarodowych, chodzi o ścisłe powiązanie instrumentów decyzyjnych dwóch suwerennych państw w jedną działalność polityczną, która opiera się na przekonaniu, że dwustronna współpraca obu krajów jest niezbędna do efektywnego reprezentowania własnych narodowych interesów w kontekście UE. Jak funkcjonuje współpraca niemiecko-francuska przy podejmowaniu decyzji o polityce europejskiej? Jaką rolę odgywają tutaj bilateralne podmioty i instytucje? Z jakimi problemami mierzy się bilateralizm i w jakim stopniu może zostać zracjonalizowany?

Dokument podsumowuje wyniki drugiego tomu Genshagener Schriften „Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej”. Tom zbiorowy/ Praca zbiorowa ukazał się w maju 2013 w wydawnictwie Nomos. Jest rezultatem dwuletniego projektu badawczego, który powadziła Fundacja Genshagen we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Polityki Zagranicznej i Université Cergy-Pontoise. Na przykładzie dziesięciu studiów przypadku autorzy z obu krajów analizują cztery centralne pola działania polityki europejskiej.