Sondaż „Z szacunkiem dla przeszłości, z odwagą w przyszłość.

W publikacji przedstawiono wyniki badania sondażowego przeprowadzonego w ramach współpracy Fundacji Genshagen, Instytutu Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie oraz Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Polsce i Francji. Jego celem była analiza podejścia ludności w Niemczech, Polsce i Francji do Trójkąta Weimarskiego, a także jego znaczenia w Unii Europejskiej (UE).

luty 2022

Z okazji 30. rocznicy utworzenia Trójkąta Weimarskiego, Fundacja Genshagen wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie (ISP), oraz przedstawicielstwami Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Polsce i Francji wzięła udział w przeprowadzeniu badania sondażowego. Celem tego reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Kantar Public było zbadanie stosunku mieszkańców tych trzech krajów do Trójkąta i jego znaczenia w Unii Europejskiej (UE). Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania.

Z badania wynika, że Trójkąt Weimarski jest dla dużej części społeczeństwa stosunkowo mało znany, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. Niemniej jednak większość respondentów we wszystkich trzech krajach uważa ten format za ważny i chciałaby w przyszłości widzieć intensyfikację współpracy trójstronnej w ramach UE. Można jednak zaobserwować różnice w odniesieniu do obszarów polityki, które z perspektywy tych trzech krajów powinny znaleźć się na pierwszym planie owej pogłębionej współpracy. Uwagę zwraca w szczególności fakt, że ludność Francji przypisuje mniejszą wartość dodaną współpracy trójstronnej w prawie wszystkich obszarach polityki niż mieszkańcy Niemiec i Polski. Odzwierciedla to stosunkowo większy sceptycyzm społeczeństwa francuskiego wobec integracji europejskiej w ogóle, co również pokazuje badanie.

Sondaż dostępny jest również w językuniemieckim,francuskim iangielskim.