Akademia pod Drzewami

Magiczne słowo rezyliencja – ostatnia nadzieja na drodze ku transformacji?

Jak umacniać spójność społeczeństw w okresach zmian i przełomów, aby odpowiadać na wyzwania jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, wojny i migracje, niepokoje polityczne lub konflikty międzypokoleniowe? Czy odporność jest nieodzownym kluczowym elementem na drodze transformacji?
Akademia pod Drzewami

Magiczne słowo rezyliencja – ostatnia nadzieja na drodze ku transformacji?

W czasach globalnych kryzysów ludzie i społeczeństwa muszą stać się odporni i szybko się przystosowywać. W tym kontekście termin „odporność” stał się w ostatnich latach coraz bardziej powszechny. Czy jest to tylko modne słowo, czy też odporność jest kluczowym aspektem na drodze do niezbędnej zrównoważonej transformacji? Jaką rolę odgrywają w tym kontekście kultura i sztuka? Fundacja Genshagen szukała odpowiedzi na te pytania w czerwcu 2023 r. w ramach wydarzenia „Akademia pod Drzewami”. W przedłożonej Państwu publikacji osoby z różnych krajów ze świata nauki, sztuki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego przedstawiają w tekstach i materiałach wideo w pięciu blokach tematycznych: „Urban Resilience”, „Resilience amid Climate Change and Sustainability”, „Democracies in Times of Crises”, „What Future for the Young Generation?”, „Art and Resilience in Times of War and Forced Migration” swoje spojrzenia na to zagadnienie.

Podczas gdy Leon Kapetas z Resilient Cities Network wyjaśnia koncepcję „urban resilience”, przedstawiciel prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski opisuje, w jaki sposób miasto zareagowało, aby uratować sektor kultury w czasie kryzysu związanego z pandemią Covid-19 i objaśnia, jak doświadczenie to wpłynęło na przygotowanie miasta na inne kryzysy.

Karim Selouane z Resallience tłumaczy, czego potrzebuje sektor publiczny, aby przygotować się na nieuniknione katastrofy w kontekście zmian klimatu i dlaczego współpraca z obszarem kultury i sztuki jest ważna. Siddhartha z Fireflies Intercultural Centre w Bangalore daje wgląd w sytuację w Indiach i lokalne rozwiązania poszukiwane w związku z globalnymi wyzwaniami spowodowanymi zmianami klimatu.

Andreas Oldenbourg z Progressives Zentrum e.V pochyla się nad zagadnieniem regresji demokracji i tłumaczy, dlaczego konieczne jest progresywne podejście do odporności demokracji. Dla aktywisty klimatycznego Jakoba Blasela postulowanie większej odporności nie jest wystarczającą odpowiedzią na wyzwania stojące w szczególności przed młodymi pokoleniami.

Autorka Dima Albitar Kalaji z WIR MACHEN DAS e. V. skupia się w szczególności na niepewnej sytuacji autorek i autorów na wygnaniu, podczas gdy pianista Aeham Ahmad opowiada o odporności, którą musiał wykształtować w sobie w czasach wojny i o tym, jak pomogła mu w tym muzyka.

Aby odzwierciedlić różnorodność perspektyw, również w wymiarze językowym, wypowiedzi pisemne zostały pozostawione w oryginalnych wersjach niemieckiej, francuskiej, polskiej i arabskiej oraz przetłumaczone na język angielski.

Partnerzy: Dialogues en humanité
Instytucje finansujące: Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (bpb); Nemetschek Stiftung