Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie

W latach 2020-2022 Fundacja Genshagen wypracowała temat przewodni, w ramach którego badano różne poziomy sąsiedztwa w kontekście europejskim. Skupiono się na pytaniu, jak można wzmocnić sąsiedztwo jako kompetencję w Europie, mając na uwadze sąsiedzkie relacje między jednostkami, społecznościami lub państwami, a także rozwój stabilnej spójności wewnątrz społeczeństw oraz między nimi.

W projektach związanych z tym zagadnieniem poruszano najróżniejsze jego aspekty, o których można było dyskutować i badać je na wiele sposobów i w różnych formatach. Dzięki polityczno-kulturalnemu charakterowi Fundacji licznych impulsów dostarczały środowiska akademickie, polityka, sztuka, społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności młodzi Europejczycy. W momencie planowania tego projektu nie było jeszcze ani pandemii Covid 19, ani ataku Rosji na Ukrainę, które sprawiły, że analizowane tematy nabrały większego znaczenia.

Niniejsza publikacja internetowa, sporządzona w języku niemieckim i angielskim, prezentuje wyniki poszczególnych projektów. Eseje, cykle zdjęć, filmy, wywiady, krótkie opowiadania, publikacje, nagrania wideo z wydarzeń online i podsumowania formatów spotkań dają głęboki wgląd w pracę Fundacji w ciągu ostatnich trzech lat.

Shaping Cohesion – Neighbourly Relations in Europe