„Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Niemczech i w Polsce“

"Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Niemczech i w Polsce." Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury (wyd.)

W nowej polsko-niemieckiej publikacji "Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Niemczech i w Polsce" wydawcy, Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury prezentują aktualne trendy w edukacji kulturalnej po obu stronach Odry.

Publikacja zawiera pierwszy w kontekście polsko-niemieckiego sąsiedztwa zbiór tekstów i analiz o edukacji kulturalnej. Ukazała się w języku niemieckim w wydawnictwie B&S Siebenhaar Verlag a w języku polskim w wydawnictwie własnym NCK. Redakcja zaprosiła polskich i niemieckich autorów - praktyków edukacji kulturalnej, przedstawicieli instytucji wspierających i naukowców zajmujących się tym tematem - do spojrzenia na edukację kulturalną z ich perspektywy. Autorki i autorzy przybliżają czytelnikom szerokie spektrum tematów z zakresu edukacji kulturalnej w obu krajach.

W publikacji zaprezentowane są rozliczne przedsięwzięcia, w ramach których spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, omawiane są projekty łączące działania społeczne i państwowe oraz różne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej, które kształtują życie kulturalne i społeczne i mają wpływ na życie codzienne. Patrząc na różnorakie zmiany dokonujące się na polu edukacji kulturalnej w ostatnich latach, można zauważyć zarówno różnice i osobliwości, jak również podobieństwa pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w Polsce i w Niemczech. Autorzy artykułów z różnych perspektyw ukazują działania i tendencje w edukacji kulturalnej. Intencją instytucji wydających publikację jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom rozeznania w tym zakresie i inspirowanie do dalszych działań.

Redakcja ma także nadzieję, że te analizy edukacji kulturalnej w Niemczech i w Polsce będą pomocne w bliższym poznawaniu kraju sąsiedniego i będą przyczyniać się do zwiększania wzajemnego zainteresowania projektami i pomysłami, a także wygenerują efekty wzajemnego uczenia się dla przyszłej - wspólnej - pracy.

Publikacja jest kontynuacją I tomu, opublikowanego w 2014 roku, w którym omówiona została edukacja kulturalna w Niemczech i we Francji.

Projekt książki został sfinansowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.