The European Political Community N0.03

The European Political Community – a wildcard for a transition period

Europejska Wspólnota Polityczna musi jeszcze zostać zweryfikowana. Na razie cele są niejasne, dotychczasowe rezultaty niejednoznaczne. Korzenie wspólnoty leżą zarówno w geopolityce, jak i w polityce integracyjnej. Jej przyszłość zależy od tego, w jakim stopniu kraje UE zaangażują się politycznie w ten projekt, który stanowi zastępczą i elastyczną rezerwę na okres przejściowy.
The European Political Community Nr.03

The European Political Community – a wildcard for a transition period

Europejska Wspólnota Polityczna musi jeszcze zostać zweryfikowana. Na razie cele są niejasne, dotychczasowe rezultaty niejednoznaczne. Korzenie wspólnoty leżą zarówno w geopolityce, jak i w polityce integracyjnej. Jej przyszłość zależy od tego, w jakim stopniu kraje UE zaangażują się politycznie w ten projekt, który stanowi zastępczą i elastyczną rezerwę na okres przejściowy. Dopóki wspólnota nie szkodzi innym instytucjom i procesom politycznym – w kwestii rozszerzenia UE – a zapraszani szefowie rządów i państw uczestniczą w jej spotkaniach, to nadarza się wyjątkowa okazja, aby nieformalnie porozmawiać i uzgodnić różne aspekty nowego porządku bezpieczeństwa, który wyłania się obecnie w Europie. W tym kontekście, jak też z uwagi na zainteresowanie wspólnotą ze strony Francji, Niemcy powinny odgrywać konstruktywną rolę w tym formacie.