Stanowisko polsko-francusko-niemieckiej grupy roboczej

Wzmacnianie kultury na obszarach wiejskich

Polsko-francusko-niemiecka grupa robocza ds. kultury na obszarach wiejskich, powołana przez Fundację Genshagen w 2022 r., opublikowała stanowisko „Wzmacnianie kultury na obszarach wiejskich!”.

Z inicjatywy Fundacji Genshagen we wrześniu 2022 r. ukonstytuowała się polsko-francusko-niemiecka grupa robocza z udziałem przedstawicieli kultury, polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego, która podjęła dyskusję na temat tego, jak można wzmocnić kulturę na obszarach wiejskich i jak kultura może przyczyniać się do wzmacniania obszarów wiejskich. Udział w obradach grupy wzięło po trzech przedstawicieli z każdego z trzech krajów, którzy zajmują się tematem kultury i obszarów wiejskich, a także reprezentują różne szczeble administracyjne i odpowiadają za kulturę i politykę kulturalną.

W opublikowanym dokumencie „Wzmacnianie kultury na obszarach wiejskich!” grupa robocza podkreśla demokratyczną i systemową rolę kultury, opracowuje propozycje ulepszeń w zakresie promocji kultury i opisuje wartość dodaną szerokich sojuszy i współpracy transgranicznej. Oprócz zaleceń, dokument zawiera krótkie opisy polityki kulturalnej w trzech krajach: Niemczech, Francji i Polsce i jest również dostępny w języku angielskim.

Stanowisko polsko-francusko-niemieckiej grupy roboczej

Wzmacnianie kultury na obszarach wiejskich