Podsumowanie konferencji

Co powinna osiągnąć Europejska Wspólnota Polityczna? Perspektywy z Paryża, Berlina, Warszawy i Wiednia

[Translate to Polnisch:]

[Translate to Polnisch:]

Dyskusja online w formacie „Weimar Plus”, zorganizowana wspólnie przez Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie, Euro Créative i Fundację Genshagen, umożliwiła przedstawienie perspektywy austriackiej, francuskiej, niemieckiej i polskiej. Hugues Moret, wysłannik specjalny Europejskiej Wspólnoty Politycznej we francuskim Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych, Agnieszka Cianciara, profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Stefan Lehne, Senior Fellow w Carnegie Europe, Barbara Lippert, dyrektor ds. badań w Fundacji Wissenschaft und Politik (SWP) oraz Lukáš Macek, dyrektor Centrum Grand Europe i pracownik naukowy Instytutu Jacquesa Delorsa, odpowiedzieli na pytania dotyczące wartości płynących z EWP, jej formatu i konkretnych celów.

What Should the European Political Community Seek to Achieve? Perspectives from Paris, Berlin, Warsaw and Vienna