Genshagener Noten 9/2017

We wrześniu 2017 r. zrealizowano u bułgarskiego partnera, Towarzystwa im. Eliasa Canettiego w Ruse, artystyczny projekt wymiany młodzieży "Laboratorium Nomadyczne FLUX". Pod kierownictwem Zandile Darko (teatr) i Eslitzy Popovej (film animowany) powstał performance "FLUX" poświęcony tematowi migracji i współżycia, który po premierze w Bułgarii zaprezentowany został w ramach inauguracji europejskiego seminarium "Rozwój demokracji, partycypacja i sztuka" pod koniec października 2017 r. w Fundacji Genshagen.

Podczas seminarium (zorganizowanego we współpracy z francuskim partnerem Observatoire des politiques culturelles), w którym uczestniczyło około 50 przedstawicieli obszarów kultury, sztuki, edukacji, nauki i administracji z różnych miejsc Europy, debatowano nad kwestią, jak działacze kultury mogą przyczynić się do wsparcia demokracji, partycypacji oraz otwartego i różnorodnego kulturowo społeczeństwa.

W niniejszej broszurze zamieszczono najpierw w formie ilustracji i tekstów opis i ewaluację "Laboratorium Nomadycznego FLUX" - przedstawionego z różnych perspektyw. W drugiej części artyści z różnych krajów opisują projekty poświęcone tematom rozwoju demokracji i partycypacji zaprezentowane podczas seminarium i przekazują swoje spojrzenie na to wydarzenie. Aby młodym uczestnikom z Laboratorium Nomadycznego umożliwić równoprawny głos w dyskusjach, dużą część spotkania zorganizowano w formie open space. Na tym formacie skupia się trzecia część dokumentacji. Wszystkim rozdziałom opracowania nadają oprawę dwa artykuły poświęcone tematowi seminarium z perspektywy naukowej i artystycznej.