Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej

Drugi tom Genshagener Schriften „Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej” ukazał się w maju 2013 r. i był wynikim dwuletniego projektu badawczego Fundacji Genshagen, Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i Université Cergy-Pontoise. W dziesięciu studiach przypadku autorzy z obu krajów analizują przebieg i czynniki sukcesu niemiecko-francuskiej komunikacji na czterech centralnych polach działania polityki europejskiej.

Jak konkretnie funkcjonuje współpraca niemiecko-francuska w polityce europejskiej? Przez dziesięciolecia Niemcy i Francja znacząco wpływały na rozwój integracji europejskiej, dwustronna współpraca jest nierozdzielnie połączona z wielostronną płaszczyzną polityki europejskiej. Również instytucjonalne innowacje, w sprawie których Paryż i Berlin porozumiały się przed ponad dziesięcioma laty w styczniu 2003, by dzięki nim wzmocnić swoją współpracę przeciwko blokadom i trudnościom, mogą być zrozumiałe tylko w ówczesnym kontekście europejskim. Jednak czy nowo utworzone dwustronne instytucje i mechanizmy decyzyjne doprowadziły do spodziewanego polepszenia wydajności i skuteczności niemiecko-francuskich pocesów porozumienia? Które podmioty biorą udział w podejmowaniu  określonych decyzji, a które nie? Gdzie leżą granice wspólnego podejmowania decyzji i dlaczego? Te zagadnienia bada dziesięć par autorów w studium przypadku nad obszarami działania polityki europejskiej.

Wyniki projektów przedstawiane  są szerokiej publiczności podczas prezentacji w Berlinie, Paryżu i Brukseli. Pierwsza prezentacja książki miała miejsce 3 lipca 2013 w Ministerstwie Spaw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Minister Stanu Ministerstwa Spaw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Michael Link opatrzył publikację komentarzem.