Szkoła Zimowa w Genshagen 2020 r.

Wydarzenie Genshagen Trilateral Winter School 2020/2021 przeprowadzane od października 2020 r. do marca 2021 r. i realizowane zarówno cyfrowo, jak i analogicznie ma na celu zapoznać 15 studentów z Polski, Niemiec i Francji z podstawami europejskiej polityki społecznej.

godzina

9 października 2020 - 21 marca 2021

Wymiar społeczny Unii Europejskiej przez długi czas nie znajdował się w centrum europejskich debat politycznych. Ostatnio jednak – a zwłaszcza od czasu kryzysu finansowego, który wyraźnie uwydatnił nierówności społeczne w Europie – coraz głośniejsze stają się wezwania do „Europy socjalnej” (np. w postaci wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej lub europejskiego ubezpieczenia od bezrobocia). Już teraz staje się widoczne, że kryzys spowodowany koronawirusem jeszcze bardziej zaostrzać będzie problemy społeczne w Europie. Stanowi to silny bodziec motywacyjny dla Unii Europejskiej, aby ta silniej ugruntowała swoją pozycję jako podmiot działań społeczno-politycznych i zapobiegła postępującemu rozdźwiękowi standardów społecznych w Europie.

Tegoroczna edycja projektu „Szkoła Letnia w Genshagen” odbędzie się w formie szkoły zimowej, przeprowadzonej zarówno cyfrowo, jak i analogowo. Celem szkoły zimowej jest przybliżenie 15 uczestniczącym w niej studentom z Polski, Niemiec i Francji podstaw europejskiej polityki społecznej i przedyskutowanie na tej bazie bieżących problemów. Punkt kulminacyjny projektu, który zapoczątkuje seria wykładów online, stanowić będzie interaktywna gra symulacyjna, przeprowadzona w dniach od 18 do 21 marca 2021 r. w Genshagen w ramach „intensywnego weekendu”.

Udział wyłącznie dla osób zaproszonych na wydarzenie.

Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina, Sciences Po Strasbourg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

osoba do kontaktu

dr Tobias Koepf

Telefon

+49-3378-8059-55