Tłumaczenia na język niemiecki dwóch powieści Anne-Marie Garat

Powieści „Le Grand Nord-Ouest“ (Actes Sud) i „La Nuit Atlantique“ (Actes Sud) autorstwa Anne-Marie Garat zostaną przetłumaczone na język niemiecki. W 2019 roku autorka wraz z Susanne Röckel zostały nagrodzone francusko-niemiecką nagrodą im. Franza Hessela.
8 paź 2020

Powieści „Le Grand Nord-Ouest“ (Actes Sud) i „La Nuit Atlantique“ (Actes Sud) autorstwa Anne-Marie Garat zostaną przetłumaczone na język niemiecki. W 2019 roku autorka wraz z Susanne Röckel zostały nagrodzone francusko-niemiecką nagrodą im. Franza Hessela. Ta nagroda literacka ma między innymi przyczynić się do tego, aby książki uhonorowanych nią laureatów były znane także w kraju sąsiedzkim i zostały przetłumaczone na języki niemiecki lub francuski. Hamburskie wydawnictwo GOYA Verlag nabyło prawa do dwóch książek Anne-Marie Garat. Tłumaczenie wielokrotnie nagradzanej powieści „Le Grand Nord-Ouest" ukaże się jesienią 2021 r. i zostanie zaprezentowane niemieckojęzycznym czytelnikom. Niemieckie tłumaczenie „La Nuit Atlantique" ma również ukazać się w roku 2021.

Nagroda im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej przyznawana jest co roku jednemu pisarzowi niemiecko- i jednemu francuskojęzycznemu. Jesienią 2020 r. nagroda przyznana zostanie we Francji.

Dalsze informacje dostępne są na stronie <link http: www.stiftung-genshagen.de franz-hessel-preis>www.stiftung-genshagen.de/franz-hessel-preis.

Partner: Villa Gillet (Lyon), Ambasada Francuska w Berlinie (Bureau du Livre)

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Referat K34, Ministère de la Culture

Kontakt: <link record:tt_news:77>Charlotte Stolz