Art and Culture make a difference. On the role of arts and cultural education in rural areas.

W międzynarodowej konferencji online „Art and culture make a difference“ w dniu 19.11.2021 r. wzięło udział około 250 ekspertek i ekspertów z dziedzin badań i praktyki. Podczas wykładów, warsztatów i debat oraz inspirowani impulsami artystycznymi goście konferencji dyskutowali o roli edukacji kulturalnej na obszarach wiejskich.
[Translate to Polnisch:]

Foto © Dietmar Rabich, Nordkirchen, Naturschutzgebiet Ichterloh -- 2018 -- 2131-7, Grafische Bearbeitung: Matthias Wörle, MOR, CC BY-SA 4.0

godzina

27 października 2021

European online conference with researchers and practitioners.

Międzynarodowa konferencja „Art and culture make a difference“ przeprowadzona w formacie online zgromadziła około 250 ekspertek i ekspertów z dziedzin badań i praktyki z całego świata. W ramach wykładów, warsztatów, rund dyskusyjnych i impulsów artystycznych uczestniczący zastanawiali się nad rolą edukacji kulturalnej na obszarach wiejskich, ponieważ wyzwania wobec edukacji kulturalnej zmieniają się pod wpływem przełomowych procesów transformacji społecznej, takich jak globalizacja, kryzys klimatyczny i cyfryzacja. Przedstawicielki i przedstawiciele projektów badawczych „Edukacja kulturalna na obszarach wiejskich“, finansowanych z programu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), zaprezentowali w grupach roboczych wyniki swoich badań i omawiali je z międzynarodową publicznością. W dyskusji podsumowującej paneliści analizowali zakres edukacji kulturalnej w kontekście „Glokalizacji“. Wydarzenie zakończyło się impulsem artystycznym „Poetic Closing“.

About 250 researchers and practitioners from across the world attended the international online conference “Art and culture make a difference”. Through keynotes, workshops, a panel discussion, a poetic performance the conference explored the role that arts and cultural education play in supporting rural areas while they go through challenging transformational processes, such as globalisation, climate crisis and digitisation.
Research projects from the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) Funding Programme “Arts and Cultural Education in Rural Areas” gave crucial input to the conference by leading workshops with European guests. They explored research processes and findings together with the international audience. A final panel discussion explored “Glocalisation“ and its implications for arts and cultural education – connecting rural areas and regional roots with global processes and dynamics. A poetic closing concluded the conference.

Instytucje finansujące: Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)/German Federal Ministry of Education and Research