Sztuka nowoczesna – dialog pomiędzy muzeami sztuki z Polski i z Niemiec

Od sierpnia do listopada 2021 roku na zaproszenie Fundacji Genshagen sześć niemieckich i sześć polskich muzeów sztuki brało udział w polsko-niemieckiej wymianie muzealnej. Odbyły się cztery spotkania w formacie online, podczas których poruszano różne aktualne zagadnienia z obszaru pracy muzealnej.
[Translate to Polnisch:]

godzina

24 sierpnia - 22 listopada 2021

W okresie od sierpnia do listopada 2021 roku Fundacja Genshagen organizowała polsko-niemiecką wymianę muzealną, w ramach której podczas czterech spotkań online niemieckie i polskie muzea sztuki współczesnej wspólnie zajmowały się aktualnymi wyzwaniami w pracy muzealnej.

Na spotkaniu inauguracyjnym w dniu 24.08.2021 r. niemieccy i polscy dyrektorzy muzeów opowiadali o pracy swoich muzeów, przedstawiali ich profile i rozmawiali o aktualnych problemach, w tym o skutkach pandemii.

W dniu 21.09.2021 r. podjęto temat „Muzea wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” i skupiono się na wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu. Po wykładzie wprowadzającym Jacoba Sylvestra Bilabela z Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit (Sieć Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) uczestnicy wymieniali poglądy na temat bilansu klimatycznego muzeów, koncepcji ekologii w pracy muzealnej oraz oszczędnego korzystania z zasobów.

W dniu 26.10.2021 r. przedstawiciele muzeów poświęcili się tematowi „Rola muzeów sztuki dziś”. Odpowiedzialność publiczna muzeów, nowe wizje edukacji kulturalnej oraz partycypacyjne modele budowania relacji z publicznością znalazły się wśród punktów programu trzeciego spotkania i zostały omówione w wykładzie wprowadzającym dr Aleksandry Janus z Centrum Cyfrowego oraz w kolejnych dyskusjach.

Ostatnie spotkanie w dniu 22.11.2021 r. poświęcone było tematowi „Zarządzanie zbiorami muzealnymi dziś i w przyszłości”. Swoim wykładem wprowadzającym prof. Holger Simon dał impuls do dyskusji o przejściu od konwencjonalnych do przyszłościowych sposobów obchodzenia się ze zbiorami, o wyzwaniach dla badań muzealnych oraz o możliwoścach, jakie daje digitalizacja.

Podczas wszystkich czterech spotkań instytucje uczestniczące w projekcie po obu stronach Odry prowadziły intensywną i profesjonalną wymianę, pracowały nad przyszłymi rozwiązaniami i podkreślały chęć dalszej współpracy. Spotkania online były moderowane przez Stephanie von Oppen, Deutschlandfunk Kultur, Joannę Tabakę, trenerkę i ekspertkę ds. komunikacji, Prasannę Oommen, Moderating Change oraz Maję Drabczyk, mediatorkę kulturową i moderatorkę.

Partnerzy: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, Kunstmuseum Bonn

Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49