UTOPIAS – Europa, Młodzież, Sztuka: Podsumowujące spotkanie projektu „Na granicach przyszłości“

Wydarzenie "UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka" zgromadziło w Pałacu Genshagen młodych ludzi z Francji, Polski, Włoch, Bułgarii i Niemiec a także publiczność i ekspertów edukacji kulturalnej oraz sztuk performatywnych z obszarów badań oraz praktyki z kilku krajów europejskich. W oparciu o spektakl teatralno-taneczny "UTOPIAS" zaprezentowany przez młodzież dyskutowano zagadnienia dotyczące wspólnego życia w Europie, partycypacji i procesów transformacji w edukacji kulturalnej i sztuce.

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

12 listopada - 13 listopada 2019

UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka Wydarzenie podsumowujące projekt "Na granicach przyszłości". 09.-13.11.2019 r. Wydarzenie "UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka" stanowiło podsumowanie wieloletniego cyklu europejskiego "Na granicach przyszłości".

Od 2016 roku projekt poświęcony był w ujęciu praktycznym i teoretycznym wyzwaniom i wizjom przyszłości współistnienia w Europie z perspektywy przedstawicieli kultury, artystów, badaczy oraz młodego pokolenia. Oprócz instytucji partnerskiej Observatoire des politiqus culturelles z Francji, w projekcie aktywnie uczestniczyli partnerzy z Włoch, Polski i Bułgarii.

"UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka" został podzielony na trzy formaty :

- W dniach 9-12 listopada pod artystycznym kierunkiem berlińskiej choreograf Be van Vark i włoskiej reżyser Micaela Casalboni odbyło się w Genshagen drugie w ramach cyklu spotkanie "Laboratorium Nomadic UTOPIAS": 22 młodych dorosłych z pięciu krajów europejskich przygotowało i zaadaptowało do warunków prezentacji w Pałacu Genshagen spektakl teatralny "UTOPIAS", opracowany w Bolonii w ITC Teatro di San Lazzaro na temat wspólnego życia w Europie.

- 12 listopada o godz. 17.00 spektakl "UTOPIAS" zaprezentowany został publiczności w Pałacu Genshagen a następnie omówiony.

- 13 listopada do południa odbyło się europejskie spotkanie ekspertów edukacji kulturalnej z obszaru badań i praktyki, którzy dyskutowali na temat partycypacji, transformacji oraz społecznego wymiaru i oddziaływania edukacji kulturalnej i sztuk performatywnych. Cel, jakim było zainicjowanie dialogu pomiędzy różnymi pokoleniami oraz pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktykami został osiągnięty.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles, Francja, Compagnia del Teatro dell'Argine, Włochy, International Elias Canetti Society, Bułgaria.

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. kultury i mediów (BKM), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), francuskie Ministerstwo Kultury, Allianz Kulturstiftung, Fondation Hippocrène, Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJW), Haut Conseil culturel franco-allemand (HCCFA) / Deutsch-französischer Kulturrat (Niemiecko-Francuska Rada ds. Kultury), DFKR.

This short video gives an insight into the creation process of the "Nomad’s Lab UTOPIAS", the attitude of the facilitators and responsible persons as well as the project goals of the event series "On the Threshold of the Future“. And above all, it gives a voice to the young participants. 

osoba do kontaktu

Julia Effinger

Telefon

+49-3378-8059-13