(Dalsze) otwarcie drzwi do Francji i Brandenburgii: Zakotwiczenie partnerstw miast

Fundacja Genshagen, wraz ze Związkiem Miast i Gmin Brandenburgii, planuje projekt networkingu i wymiany, który skierowany jest do 20 burmistrzów (po 10 z Francji i Brandenburgii).

©Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

10 października - 11 października 2024

miejsce

Pałac Genshagen

Celem warsztatów, które potrwają kilka dni, jest ożywienie uśpionych lub nieaktywnych partnerstw miast oraz połączenie zainteresowanych gmin w Brandenburgii, które jeszcze nie zawiązały partnerstwa z francuskim odpowiednikiem. W 2023 roku Niemcy i Francja obchodziły 60. rocznicę podpisania Traktatu Elizejskiego. Od 1963 roku partnerstwa miast wnoszą znaczący wkład w umacnianie porozumienia między oboma krajami i rozwój stosunków francusko-niemieckich. Programy wymiany językowej, szkolnej, kulturalnej lub zawodowej między gminami lub miastami przyczyniają się do zbliżenia francusko-niemieckiego i poprawiają postrzeganie współpracy francusko-niemieckiej w życiu codziennym. Niemniej jednak należy zauważyć, że dzisiejsze stosunki między gminami francuskimi i wschodnioniemieckimi wykazują coraz większe deficyty. Odległość geograficzna, brak różnorodnych sieci kontaktów (dzięki którym wymiana francusko-niemiecka funkcjonuje raczej na zachodzie Niemiec) lub konsekwencje pandemii to wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerstwa miast z Brandenburgii.

Partnerzy: Związek Miast i Gmin Brandenburgii; Biuro Koordynacyjne Francja-Niemcy Wschodnie

osoba do kontaktu

Guillaume Ohleyer

Telefon

+ 49-3378-8059-37