Szkoła letnia w Genshagen 2022 r.

Podczas Szkoły Letniej w Genshagen 2022 uczestniczki i uczestnicy, 24 osoby z Polski, Francji i Niemiec, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, zajmowali się stanem debaty klimatycznej prowadzonej na poziomie europejskim. Rozmawiali o aktualnych wyzwaniach i dyskutowali różne podejścia państw członkowskich UE oraz podmiotów z innych sektorów, takich jak biznes czy społeczeństwo obywatelskie, do kwestii zmian klimatycznych.
[Translate to Polnisch:]

[Translate to Polnisch:] © Stiftung Genshagen

godzina

24. sierpnia 2022 - 31. sierpnia 2022

Unia Europejska od dawna przypisuje sobie wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. W 2019 roku wprowadziła „Europejski Zielony Ład”, którego celem jest uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Chociaż UE prezentuje się światu zewnętrznemu jako podmiot bardzo w te kwestie zaangażowany, stanowiska wewnątrz UE są bardzo zróżnicowane. Znajduje to również odzwierciedlenie w podejściu państw Trójkąta Weimarskiego do polityki klimatycznej. Ich koncepcje w niektórych kluczowych kwestiach polityki klimatycznej mocno od siebie odbiegają.

Podczas Szkoły Letniej w Genshagen 2022 uczestniczki i uczestnicy, 24 osoby z Polski, Francji i Niemiec, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, zajmowali się stanem debaty klimatycznej prowadzonej na poziomie europejskim. Rozmawiali o aktualnych wyzwaniach i dyskutowali różne podejścia państw członkowskich UE oraz podmiotów z innych sektorów, takich jak biznes czy społeczeństwo obywatelskie, do kwestii zmian klimatycznych.

Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina; Sorbonne Université; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytucje finansujące: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, Uniwersytet Niemiecko-Francuski

 

osoba do kontaktu

dr Tobias Koepf

Telefon

+49-3378-8059-55