Polaryzacja polityczna i społeczna w Europie

W trzeciej edycji wydarzeo dotyczących symptomów, przyczyn i skutków polaryzacji politycznej i społecznej w Europie w centrum uwagi znajdzie się debata w Niemczech.

godzina

30 czerwca 2022

ANULOWANE

Dlaczego w ostatnich latach w Niemczech, Francji i Polsce obserwuje się narastającą polaryzację polityczną? Jakie czynniki sprzyjają temu zjawisku? Gdzie przebiegają w dyskusjach linie podziału i czym się różnią? Czy polaryzacja polityczna jest w ogóle zjawiskiem negatywnym, czy może tylko wyrazem żywej, demokratycznej kultury debaty? Jak na nowo wzmocnid spójnośd w spolaryzowanych społeczeostwach?

W trzeciej edycji wydarzeo dotyczących symptomów, przyczyn i skutków polaryzacji politycznej i społecznej w Europie, edycji realizowanej wspólnie przez Fundację Genshagen i Fundację ZEIT we współpracy z Uniwersytetem im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga w Halle/Saale, w centrum uwagi znajdzie się debata w Niemczech. Podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach cyklu także i tym razem najpierw odbędą się interaktywne warsztaty z udziałem studentów. Ich wyniki staną się przedmiotem wieczornej otwartej dyskusji panelowej, skierowanej do szerszej grupy odbiorców.

Partnerzy: Uniwersytet im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga

Instytucje finansujące: Fundację ZEIT

osoba do kontaktu

dr Tobias Koepf

Telefon

+49-3378-8059-55