Rezydencja dla autorek i autorów z Białorusi, z Paliną Stsepanenka i Andrejem Januškevičem

W sierpniu 2022 roku gośćmi dziesięciodniowej rezydencji w Pałacu Genshagen byli autorka Palina Stsepanenka i autor Andrej Januškevič z Białorusi. W Genshagen pracowali nad swoimi tekstami literackimi.
[Translate to Polnisch:]

(c) Stiftung Genshagen | S.I.

godzina

2 sierpnia - 12 sierpnia 2022

Program rezydencji skierowany był do białoruskich autorek i autorów, których wolność i bezpieczeństwo są nadal zagrożone przez sytuację polityczną na Białorusi. W sierpniu 2022 roku przez dziesięć dni dwoje autorów z Białorusi, Palina Stsepanenka i Andrej Januškevič byli gośćmi w Genshagen, gdzie w spokoju mogli pracować nad swoimi tekstami literackimi. Rezydencja odbywała się równolegle do polsko-francusko-niemieckiej rezydencji tandemowej oraz rezydencji ukraińskiej, dzięku czemu wszyscy stypendyści mieli możliwość nawiązania kontaktu i wymiany. 

Następnie Palina Stsepanenka i Andrej Januškevič udali się do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (Polska), które mieści się w dawnej posiadłości Czesława Miłosza. Tam biorą udział w dyskusji o ich twórczości i obecnej scenie literackiej na Białorusi. Rozmowa będzie nagrywana, a następnie publikowana na stronie internetowej Fundacji Genshagen oraz naszego partnera, Fundacji Pogranicze (Polska).

Partnerzy: Fundacja Pogranicze

Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59