Kultura na obszarach wiejskich – spotkania niemiecko-francusko-polskiej grupy roboczej

Z inicjatywy Fundacji Genshagen ukonstytuowała się polsko-francusko-niemiecka grupa robocza z udziałem przedstawicieli kultury, polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego, w ramach której dyskutowane będą uwarunkowania udanego rozwoju kultury na obszarach wiejskich i wypracowywane rekomendacje.

©Stiftung Genshagen

godzina

13 września - 14 września 2022

Procesy transformacji i zmiany strukturalne pociągają za sobą w wielu wiejskich regionach zmiany społeczne i gospodarcze, które przenikają do wszystkich obszarów życia i wpływają na rozwój społeczny. Nie ma prostych rozwiązań i strategii, ale jest potrzeba działań nie tylko w Niemczech, ale także u naszych sąsiadów – we Francji i w Polsce. Podczas spotkania trójstronnej grupy roboczej omówiono społeczną rolę kultury na obszarach wiejskich, zaakcentowano jej specyfikę i potencjał oraz poświęcono się uwarunkowaniom udanego rozwoju kultury na obszarach wiejskich. W przyszłości grupa chce pracować nad sformułowaniem wspólnych rekomendacji i propozycji. Ważne jest, aby skupić się na mocnych stronach i potencjale obszarów wiejskich oraz docenić społeczne znaczenie kultury.

Członkowie grupy roboczej z obszarów polityki, administracji (kultury), finansowania i praktyki kulturalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego:

Polska: O. Chrebor, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; A. Krzysztoń, starosta łańcucki i wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich; A. Roman, Mazowieckie Obserwatorium Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury

Francja: P.-M. Georges, Stowarzyszenie Burmistrzów na Obszarach Wiejskich we Francji (AMRF); C. Gravier, Ministerstwo Kultury; L. Vieille, Haus Burgund, Region Bourgogne-Franche-Comté

Niemcy: S. Darian, Federalna Fundacja Kultury; B. Faber-Schmidt, Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Kultury, Kraj Związkowy Brandenburgia; U. Lübking, Niemiecki Związek Miast i Gmin

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49