Platforma internetowa „Kultura i zrównoważony rozwój”. Kreatywna europejska debata”

W innowacyjnym formacie platformy internetowej w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020 Fundacja Genshagen stworzyła przestrzeń do dyskursu na temat potencjału i możliwości kultury i sztuki, jak również ich odpowiedzialności w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju.

  © Stiftung Genshagen | René Arnold

  godzina

  15 października 2020 - 30 września 2021

  W wirtualnej przestrzeni platformy internetowej „Kultura i zrównoważony rozwój” do intensywnej debaty na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze kultury zaproszeni zostali przedstawiciele kultury, sztuki, nauki i dalszych dyscyplin, a także młodzież i inni eksperci z różnych krajów europejskich. Platforma internetowa dostępna była w okresie od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

  Zrównoważony rozwój obejmuje wszystkie dziedziny życia i jest obecnie jednym z istotnych wyzwań stojących przed sektorem kultury. Jak kultura, sztuka i edukacja kulturalna radzą sobie z kwestiami zrównoważonego rozwoju? Jak postrzegają swoją odpowiedzialność za zrównoważony rozwój? Czy kultura i sztuka są częścią problemów przyczyniających się do zmian klimatycznych? Czy potencjał twórczy kultury i sztuki może wzbogacić debaty na temat zrównoważonego rozwoju oraz inspirować i towarzyszyć zmianom społecznym? W jakim stopniu polityka kulturalna na szczeblu unijnym i krajowym może umożliwić, wspierać i promować zrównoważony rozwój?

  Tym zagadnieniom poświęcali się uczestnicy zaproszeni do udziału w stworzonej w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020 platformy internetowej „Kultura i zrównoważony rozwój”. Europejsko, interdyscyplinarnie i otwarcie debatowali ze sobą w różnych formatach, w trakcie trwającego kilka miesięcy projektu online, dzieląc się swoimi poglądami i szukając poprzez dialog rozwiązań dla teraźniejszości i przyszłości. Artystki i artyści Ellen Bornkessel, Joana Moll, Tomasz Padło i Jonathan Ramsey prezentowali swoje prace artystyczney w wirtualnej galerii 3D, do której odwiedzający mogli wejść pod postacią awatarów. Naukowcy i filozofowie pisali teksty, aktywistki i aktywiści informowali o swoich projektach i pytali o rolę i odpowiedzialność sztuki, nauki, polityki i społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ich wypowiedzi i dyskusje, jak również pytania odwiedzających platformę, stymulowały debatę na temat zrównoważonego rozwoju i wskazywały drogi do możliwych rozwiązań.

  Spośród nagrań wideo, filmów, tekstów i dyskusji prezentowanych do 30 września 2021 roku na platformie internetowej „Kultura i zrównoważony rozwój“, niektóre materiały dostępne są nadal na stronie internetowej Fundacji Genshagen i można je tutaj obejrzeć, wysłuchać i przeczytać, do czego serdecznie zapraszamy.

  Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów


  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Rozmowa „Misja i głos literatury na rzecz zrównoważonego rozwoju“

   Kathrin Röggla i Cécile Wajsbrot

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Dyskusja „Kultura i zrównoważony rozwój – sprzeczność?“

   Lucy Latham, Julie’s Bicycle; Nicole Loeser, Institute for Art and Innovation e. V., i Jonathan Ramsey, reżyser filmu „It’s Okay to Panic“

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Rozmowa „Sztuka i kultura na drodze do zrównoważonego rozwoju?“

   Esra Küçük i prof. Harald Welzer

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Rozmowa Jan Jaap Knol, Boekman Foundation i dr Norbert Sievers, Kulturpolitische Gesellschaft

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Wywiad „How did the project for a Citizen's Climate Convention come about?”

   Cyril Dion, reżyser i aktywista

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Opening discussion „Culture and Sustainability”, (język angielski)

   Prof. Christoph Schneider, Humboldt Universität Berlin; prof. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski; dr Frank Raddatz, Theater des Anthropozän

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Dyskusja otwierająca „Kultura i zrównoważony rozwój“ (język niemiecki)

   Prof. Christoph Schneider, Humboldt Universität Berlin; prof. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski; dr Frank Raddatz, Theater des Anthropozän

    

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Spektaktl teatralny „Requiem dla lasu“, Theater des Anthropozän

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

   Wywiad „Muzyka i klimat. Zagrożone kultury muzyczne“/„Music and climate change. Endangered Music Cultures“

   Bernhard König, Trimum e. V., w rozmowie z prof. Christine Dettmann, Hochschule für Musik und Theater München, i z prof. Gerrit Lohmannem, Universität Bremen


  Wywiad po angielsku z Valerie Berckmans, projektantka mody ekologicznej

  „To Make a Success of the Anthropocene Age“/ « Réussir l’Anthropocène » Patrick Viveret, filozof i autor

  osoba do kontaktu

  Magdalena Nizioł

  Telefon

  +49-3378-8059-49