XII Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen

Czy społeczeństwa się rozpadają? O przyszłości spójnej Europy

27 i 28 czerwca 2024 Fundacja Genshagen organizuje dwunaste Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego „Czy społeczeństwa się rozpadają? O przyszłości spójnej Europy”.

godzina

27 czerwca - 28 czerwca 2024

miejsce

Pałac Genshagen

Raz w roku na konferencję przybywa ok. siedemdziesięciu wysokiej rangi francuskich i niemieckich przedstawicieli ze świata polityki, administracji, biznesu, nauki i mediów. Zaproszenia kierowane są szczególnie do młodych specjalistek i specjalistów znajdujących się na etapie rozwijania swojej kariery zawodowej.

Nowa edycja Dialogu poświęcona jest tematowi „Czy społeczeństwa się rozpadają? O przyszłości spójnej Europy” i daje okazję do przyjrzenia się następującym kwestiom: Jak można wyjaśnić aktualnie dokonujące się rozłamy w społeczeństwach? W jakim stopniu te pęknięcia powiązane są z bieżącymi procesami transformacji (globalizacja, dekarbonizacja, przemiany demograficzne etc.)? Jakimi atutami dysponujemy w Europie – przede wszystkim we Francji i w Niemczech – aby w dłuższej perspektywie znowu wzmocnić spójność i stabilność naszych społeczństw i demokracji.

Udział w konferencji tylko za osobistym zaproszeniem.

Partner: Fondation pour l'innovation politique; Fondation Jean-Jaurès; Institut français des relations internationales; Mazars

Instytucja wspierająca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, Stowarzyszenie Wspierające Fundację Genshagen, TotalEnergies

osoba do kontaktu

Guillaume Ohleyer

Telefon

+ 49-3378-8059-37

osoba do kontaktu

Pauline Zapke

Telefon

+49-3378-8059-96