Szkolenie

Akademia Śladów Rozumieć, kwestionować i zmieniać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dziedzictwa kolonialnego

Młodzi naukowcy, pracownicy muzeów i niezależni kuratorzy z krajów europejskich i afrykańskich biorą udział w programie szkoleniowym poświęconym kolekcjom kolonialnym w muzeach.
[Translate to Polnisch:]

[Translate to Polnisch:]

godzina

18 marca - 22 marca 2024

miejsce

Pałac Genshagen

Projekt Akademia Śladów. Rozumieć, kwestionować i zmieniać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dziedzictwa kolonialnego” to wieloczęściowy program szkoleniowy dla młodych naukowców, pracowników muzeów i niezależnych kuratorów.

Akademia Śladów poświęcona będzie różnym aspektom pracy muzealnej w kontekście kolekcji kolonialnych: badaniom proweniencyjnym, kwestiom restytucji, ekspozycjom, mediacji, twórczości artystycznej oraz polityce zarządzania kolekcjami i archiwami. Celem szkolenia jest zrozumienie złożoności i wielowarstwowości w podejściu muzeów do kolekcji kolonialnych, a jednocześnie weryfikacja tych procesów, aby zdobytą wiedzę wykorzystać do rozwijania nowych form pracy muzealnej i zastosowania nowych rozwiązań.

W dniach 18-24 marca 2024 r. w Pałacu Genshagen i w Berlinie odbędzie się wiosenna akademia, w której wezmą udział goście z Francji, Niemiec oraz innych krajów europejskich i afrykańskich. W ciągu tygodnia uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję wymienić się pomysłami z różnymi zainteresowanymi i ekspertami z tej dziedziny.

W ramach przygotowań do wiosennej akademii i w ramach wprowadzenia do tematu w lutym i marcu odbędą się cztery seminaria online poświęcone kluczowym aspektom tego zagadnienia (9 lutego: pozyskiwanie/przywłaszczanie; 23 lutego: zwracanie/przekazywanie; 8 marca: prezentowanie/wystawianie; 15 marca: przedstawianie/pokazywanie). Seminaria online dostępne są publicznie dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji na temat czterech seminariów online można znaleźć tutaj.

Akademia Śladów jest owocem współpracy między przedstawicielami muzeów i badaczami zajmującymi się muzeami, dziedzictwem kulturowym i edukacją w Europie i Afryce. Jest to inicjatywa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie – Centrum Badań Antropologicznych nad Muzeami i Dziedzictwem, Centrum Marca Blocha w Berlinie i École du Patrimoine Africain w Porto Novo, realizowana w kooperacji z Fundacją Genshagen.

Więcej informacji na temat Akademii Śladów można znaleźć tutaj.

Partnerzy: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie – Centrum Badań Antropologicznych nad Muzeami i Dziedzictwem; Centre Marc Bloch; École du Patrimoine Africain in Porto Novo

Instytucje finansujące: Francusko-Niemiecka Szkoła Wyższa (Deutsch-Französische Hochschule); Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

osoba do kontaktu

Noémie Kaufman

Telefon

+49-3378-8059-35