Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

KONKURS (termin nadsyłania zgłoszeń 21 maja 2024 r.) Fundacja Genshagen rozpisuje polsko-francusko-niemiecki program rezdencyjny skierowany do autorek/autorów i tłumaczek/tłumaczy. Rezydencja odbędzie się w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

© Stiftung Genshagen

godzina

30 lipca - 9 sierpnia 2024

miejsce

Pałac Genshagen

I. Informacje ogólne

Program rezydencji oferuje autorkom/autorom i tłumaczkom/tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dla dzieci i młodzieży i inne) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy jako tandem chcą wspólnie ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen, aby podczas rezydencji pracować razem i/lub zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe. Autorki /autorzy i tłumaczki/ tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz

 • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
 • umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy
 • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
 • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
 • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na poziomie roboczym na temat trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, aby mieli sposobność nawiązywania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i rozbudzania wzajemnego zainteresowania krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Partnerzy Fundacji Genshagen w programie rezydencyjnym

we Francji: Villa Gillet https://www.villagillet.net/ i ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire http://www.atlas-citl.org/, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

oraz

w Polsce: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach http://www.kew.org.pl/ i Willa Deciusza w Krakowie http://villa.org.pl/villa/

II. Wymogi

Wymogi dotyczące profilu stypendystów

Program skierowany jest do autorek/autorów i tłumaczek/tłumaczy wszystkich gatunków literackich z Niemiec, Francji i Polski, którzy zechcą

 • złożyć wspólny wniosek o uczestnictwo w rezydencji jako tandem
 • chcą poświęcić się w ciszy i spokoju wspólnej i indywidualnej pracy
 • są zainteresowani szerszą wymianą pomiędzy autorkami/autorami i tłumaczkami/tłumaczami
 • chcą dalej rozwijać swoje umiejętności zawodowe i międzykulturowe
 • są zainteresowani literaturą krajów sąsiednich
 • są otwarci na kontakty z innymi stypendystami

Znajomość języków obcych

Nie ma wymagań językowych wobec autorek i autorów.

Odpowiednie umiejętności językowe tłumaczek i tłumaczy.

Znajomość języka kraju sąsiada lub języka angielskiego jest mile widziana.

III. Świadczenia Fundacji Genshagen

 • jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika
 • pokrycie kosztów podróży (przyjazd i wyjazd)
 • bezpłatne zakwaterowanie w apartamentach z aneksami kuchennymi; dalsze pomieszczenia robocze do uzgodnienia (stypendyści mają do dyspozycji jedną kuchnię i korzystają z niej wspólnie)
 • ryczałtowa stawka na wyżywienie (wyżywienie we własnym zakresie)
 • wsparcie organizacyjne na miejscu

Czas trwania rezydencji

30 lipca – 9 sierpnia 2024 r.

IV. Formalności

Wspólny wniosek autorki/autora i tłumaczki/tłumacza (patrz poniżej: Formularz wniosku i dokumenty aplikacyjne)

Proszę złożyć wspólny wniosek w dwóch językach: w języku autorki/ autora i w języku tłumaczki/tłumacza

Uczestniczki i uczestnicy programu rezydencyjnego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Fundację Genshagen w ramach PR zdjęć i nagrań, które powstały podczas podczas trwania programu rezydencyjnego i w związku z nim. Uczestniczki i uczestnicy programu rezydencyjnego wyrażają również zgodę na udział w sesjach zdjęciowych oraz w nagraniach.

Proces rekrutacji

Konkurs rozpisany w Niemczech, Francji i Polsce. Decyzję podejmuje trójstronne jury złożone z członków reprezentujących instytucje partnerskie w Niemczech, Francji i Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń

21 maja 2024 r.

Droga nadsyłania zgłoszeń

Aby ubiegać się o pobyt prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z załączonymi dokumentami pocztą elektroniczną na adres:

stolz(at)stiftung-genshagen(dot)de (po niemiecku i po francusku)

i

niziol(at)stiftung-genshagen(dot)de (po niemiecku i po polsku)

Dalsze informacje

Charlotte Stolz: Tel: +49 3378 80 59 59

Magdalena Nizioł: Tel: +49 3378 80 59 49

Stiftung Genshagen

Am Schloss 1

14974 Genshagen

Niemcy

Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej Jana Nowaka-Jeziorańskiego; Villa Decius; Villa Gillet, ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

Instytucje finansujące: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59