Weimar Plus Working Discussion: Integracja Bałkanów Zachodnich z UE

Decydenci polityczni i analitycy z Paryża, Warszawy, Berlina, Wiednia i Brukseli oraz eksperci z regionu spotkają się jesienią 2021 r. w Pałacu Genshagen, aby przedyskutować kwestię integracji Bałkanów Zachodnich z UE.

Foto © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

9 grudnia - 10 grudnia 2021

Francja, Polska i Niemcy angażują się intensywnie w sprawy Bałkanów Zachodnich. Mimo kryzysu spowodowanego koronawirusem państwa Unii Europejskiej podjęły wiosną 2020 r. decyzję o zainicjowanym przez Francję zreformowaniu procesu akcesyjnego i na szczycie w Zagrzebiu potwierdziły perspektywę przystąpienia Bałkanów Zachodnich do Unii. Jednocześnie kryzys spowodowany koronawirusem spotęgował istniejące wyzwania związane z programem reform politycznych i gospodarczych oraz nierozstrzygniętymi konfliktami w regionie i rosnącymi wpływami państw „niezachodnich”.

Decydenci polityczni i analitycy z Paryża, Warszawy, Berlina, Wiednia i Brukseli oraz eksperci z Bałkanów spotkają się w grudniu 2021 r. w siedzibie Fundacji Genshagen. Dwudniowe spotkania przy okrągłym stole będą miały na celu przeanalizowanie podobieństw i rozbieżności w stanowiskach poszczególnych krajów, a także przedyskutowanie kolejnych niezbędnych kroków zmierzających do integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Wyniki spotkania zostaną udostępnione w postaci publikacji szerszemu kręgowi zainteresowanych. Udział wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia.

Partner: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

osoba do kontaktu

Theresia Töglhofer

Telefon

+49-3378-8059-17