8. Dialog Energetyczny

Fundacja Genshagen raz w roku organizuje poufny krąg dyskusyjny, w którym uczestniczy około trzydziestu wysokiej rangi przedstawicieli biznesu, polityki i społeczeństwa obywatelskiego z Francji i Niemiec. Podczas 8. edycji Dialogu Energetycznego rozmawiano z perspektywy francusko-niemieckiej o wystarczalności energetycznej w związku z efektywnością.

© Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

11 grudnia - 11 grudnia 2023

miejsce

Pałac Genshagen

Fundacja Genshagen raz w roku organizuje poufny krąg dyskusyjny, w którym uczestniczy około trzydziestu wysokiej rangi przedstawicieli biznesu, polityki i społeczeństwa obywatelskiego z Francji i Niemiec. Podczas 8. edycji Dialogu Energetycznego rozmawiano z perspektywy francusko-niemieckiej o wystarczalności energetycznej w związku z efektywnością.

W dobie kryzysu klimatycznego i koniecznej redukcji uzależnienia energetycznego w wymiarze globalnym nie tylko kwestia wytwarzania energii, ale też kwestia oszczędnego dysponowania energią lub rezygnacji z części jej zużycia stanowi ważne wyzwanie dla przyszłości. Temat ten zajmuje ważne miejsce na agendzie polityki energetycznej we Francji, a jednym z celów tegorocznego dialogu energetycznego było poznanie perspektywy niemieckiej i porównanie podejść do tej kwestii. Okazało się, że Francja główny nacisk kładzie na „wystarczalność” i odpowiednie procesy transformacji społecznej, podczas gdy w Niemczech na pierwszy plan wysuwa się „wydajność” w sensie technicznym. Stwierdzono jednak, że zależność między wystarczalnością, wydajnością i elastycznością w używaniu energii – ponad różnicami państwowymi – powinna być głównym przedmiotem wspólnych rozważań na temat zrównoważonej strategii energetycznej w Europie.

8. Dialog Energetyczny odbył się z udziałem Paula Bonnetblanca, przedstawiciela francuskiego Ministerstwa Transformacji Energetycznej w Paryżu i Christiana Maaßa, szefa departamentu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu w Berlinie. Dyskusję prowadziła Cécile Boutelet, dziennikarka Le Monde.

Partner: Ambasada Francji w Niemczech, Francusko-Niemieckie Biuro Transformacji Energetycznej

Wsparcie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

osoba do kontaktu

Marie Augère

Telefon

+49-3378-8059-36

osoba do kontaktu

Guillaume Ohleyer

Telefon

+ 49-3378-8059-37