Brandenburskie rozmowy o Europie

Cyfrowy dialog obywatelski: Europejska przyszłość Brandenburgii: Jakiej Europy chcemy?

W dniu 4 kwietnia 2022 r. w ramach cyklu Brandenburskie Rozmowy o Europie Europie odbył się internetowy dialog obywatelski na temat przyszłości Europy pod tytułem "Europejska przyszłość Brandenburgii: jakiej Europy chcemy? Minister ds. europejskich Katrin Lange, wraz z Barbarą Richstein, wiceprzewodniczącą parlamentu krajowego Brandenburgii, oraz Petrą Budke, przewodniczącą Partii Zielonych w parlamencie krajowym Brandenburgii, odpowiadały na pytania i komentarze obywateli.

godzina

4 kwietnia 2022

Brexit, zmiany klimatyczne, migracja - jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie Europa przeżywała wstrząsające chwile. Obecnie wojna Rosji zmusza Europę do podjęcia szybkich decyzji, które muszą być poparte nie tylko przez wszystkie państwa członkowskie UE, ale także przez obywateli Europy. W obliczu tych wyzwań i niepewności mieszkańcy Brandenburgii zostali zaproszeni 4 kwietnia 2022 r. do dyskusji z brandenburskimi politykami na temat ich obaw, przemyśleń i pytań dotyczących przyszłości Europy.

Wśród gości znaleźli się minister ds. europejskich Katrin Lange, wiceprzewodnicząca parlamentu krajowego Brandenburgii Barbara Richstein, przewodnicząca grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen w parlamencie krajowym Brandenburgii Petra Budke oraz sekretarz stanu Brandenburgii ds. europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde.

Obywatele domagali się między innymi, by Europa szybko rozszerzyła swoje możliwości działania w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, by w kwestii przyjmowania uchodźców postępowała zgodnie ze swoim credo unii wartości, a także by nie zaniedbywała kryzysu klimatycznego mimo dążenia do niezależności energetycznej. Ponadto mieszkańcy Brandenburgii chcieliby wzmocnienia spójności w Europie, na przykład poprzez uczestnictwo i wymianę formatów między obywatelami.

Dialog obywatelski odbył się w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy.

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50