5 lat traktatu z Akwizgranu – jakie są postępy w stosunkach francusko-niemieckich?

W kwietniu 2023 r. w Pałacu Genshagen odbyło się drugie posiedzenie grupy roboczej „Pięć lat traktatu w Akwizgranie”. Grupa postawiła sobie za zadanie dokonanie bilansu wcielonych w życie postanowień traktatu podpisanego w 2019 r. między Francją i Niemcami.

godzina

27 kwietnia - 28 kwietnia 2023

miejsce

Pałac Genshagen

W styczniu 2019 r. Francja i Niemcy podpisały traktat w Akwizgranie. Jego celem było nadanie nowych impulsów francusko-niemieckim stosunkom w nawiązaniu do Traktatu Elizejskiego z 1963 r. W różnych obszarach politycznych ustalono konkretne działania, aby pogłębiać relacje między Berlinem i Paryżem i dostosować je do wyzwań XXI w. Ale co z wdrażaniem sformułowanych w traktacie postanowień? Czy zapowiedzi zostały wprowadzone w życie? A jeśli nie, to dlaczego tak się stało i jakie wnioski można z tego wyciągnąć?

Aby odpowiedzieć na te pytania, Fundacja Genshagen pod koniec 2022 r. powołała do życia grupę roboczą, złożoną z niemieckich i francuskich ekspertów. Zaplanowano trzy spotkania w celu opracowania wyników, które zostaną przedstawione szerokiej publiczności z okazji piątej rocznicy podpisania traktatu, przypadającej na styczeń 2024 r. W kwietniu 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie grupy roboczej. Gośćmi byli Christophe Arend, kierownik Biura II francusko-niemieckiego pełnomocnika ds. kultury Anke Rehlinger, oraz Chantal Kopf, posłanka Bundestagu (partia Zielonych) i członkini zarządu Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Oboje opowiadali o tworzeniu i realizacji postanowień traktatu z perspektywy politycznej.

Sponsor: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

osoba do kontaktu

dr Tobias Koepf

Telefon

+49-3378-8059-55