Trójkąt Weimarski wystawiony na próbę w Ukrainie. Jak możemy pogłębić współpracę w zakresie obrony?

Podczas śniadania dyskusyjnego w Paryżu rozmawiano z ekspercką publicznością o roli Trójkąta Weimarskiego w polityce bezpieczeństwa i obrony.

godzina

28 marca 2023

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę współpraca w obszarze polityki obronnej jest szczególnym przedmiotem zainteresowania Trójkąta Weimarskiego. Mimo wspólnej woli, aby pomagać Ukrainie w odparciu rosyjskiego ataku, wielokrotnie dochodziło do różnicy zdań między Polską, Francją i Niemcami, przede wszystkim w poglądach na temat dostaw broni. Ponadto kryzys ujawnił od dawna istniejące problemy we współpracy zbrojeniowej.

Podczas dyskusji zorganizowanej z think tankiem Synopia i francuskimi stowarzyszeniami przemysłowymi GICAT i GIFAS przenalizowano przyczyny różnic poglądowych i szukano ewentualnych rozwiązań. Dyskusja zakończyła się konkluzją, że przede wszystkim rozbieżne podejścia strategiczne trzech państw utrudniają efektywną współpracę w zakresie polityki obronnej, również na poziomie ogólnoeuropejskim. Jedynie stopniowa konwergencja strategiczna między trzema państwami może stworzyć podstawy do sukcesów w zakresie współpracy zbrojeniowej.

Partnerzy: Synopia – Le Laboratoire des Gouvernances; Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT); Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS)

osoba do kontaktu

dr Tobias Koepf

Telefon

+49-3378-8059-55