Zagrożony wyginięciem? O przyszłości rzetelnego dziennikarstwa we Francji, Niemczech i Europie.

16 i 17 marca 2023 r. Fundacja Gensahgen zorganizowała warsztaty na temat przyszłości rzetelnego dziennikarstwa, które poświęcone były przede wszystkim pytaniu, w jaki sposób można rozpowszechniać wysokojakościowe treści i jaką rolę rzetelne dziennikarstwo odgrywa dla demokracji.

godzina

16 marca - 17 marca 2023

Dwudniowe warsztaty „Zagrożone wyginięciem? O przyszłości rzetelnego dziennikarstwa we Francji, Niemczech i Europie” zgromadziły w Pałacu Genshagen około 30 doświadczonych i młodych dziennikarzy. Warsztaty przygotowano we współpracy z Francusko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską i partnerami medialnymi „La Croix” i „Tagespiegel”.

Warsztaty poświęcone były przede wszystkim szansom i zagrożeniom dla dziennikarstwa w okresie przemian, które spowodowane są cyfryzacją i powstaniem nowych kanałów informacyjnych, takich jak media społecznościowe. Ponadto w rozmowach wyraźnie przebijały się obawy młodych dziennikarzy oraz przedsiębiorstw medialnych o względy ekonomiczne i opłacalność współczesnego dziennikarstwa. W drugiej części spotkania dyskutowano o znaczeniu rzetelnego dziennikarstwa dla demokratycznego społeczeństwa. Wydaje się, że decydującą kwestią w zapobieganiu dezinformacji i nieufności wobec mediów oraz w przyczynianiu się do ugruntowanego kształtowania opinii wśród obywateli jest sposób przekazywania informacji a także przekonywanie odbiorców za pomocą dobrej argumentacji i transparentnej kwerendy.

Czcimy pamięć dziennikarza Jeana-Françoisa Fogela, którego śmierć 19 marca 2023 r. w Paryżu pozostawiła nas w głębokim smutku.

Partnerzy: Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska; „Tagesspiegel”; „La Croix”

Wsparcie: Fondation de France

osoba do kontaktu

Pauline Zapke

Telefon

+49-3378-8059-96