Video

Panel dyskusyjny „30 lat Fundacji Genshagen: Przyszłość Europy i wojna w Ukrainie”

4 paź 2023

Z chwilą założenia Fundacji Genshagen w 1993 r. powstało miejsce dialogu między Polską, Francją i Niemcami o tworzącej się Europie. W ramach uroczystości jubileuszowych odbywających się z okazji trzydziestolecia istnienia poruszano kwestie skutków wojny w Ukrainie dla przyszłości Europy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi cezurę dla Europy i przez najbliższe lata będzie mieć na nią decydujący wpływ. Niezależnie od tego, jak długo będą trwały faktyczne walki, Europa musi znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania o to, jak kształtować swoją przyszłość. Próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania Fundacja Genshagen podjęła podczas uroczystości jubileuszowych odbywających się z okazji 30-lecia jej istnienia.

W dyskusji prowadzonej przez dziennikarke Nadię Pantel (Der Spiegel) o konsekwencjach wojny dla przyszłości Europy dyskutowali Jean-Marc Ayrault, były premier Republiki Francuskiej i przewodniczący Stowarzyszenia Wspierającego Fundację Genshagen, Agnieszka Cianciara, profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Thomas Krüger, prezydent Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego i przewodniczący Rady Fundacji Genshagen, oraz Evgenija Lopata, kierownik festiwalu literatury i wydawnictwa Meridian z Czerniowiec w Ukrainie.

Kontakt: Julia Effinger, dr Tobias Koepf
Instytucje finansujące: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec