Rozmowy Genshageńskie

Kultura między transformacją a kryzysem – dyskusja o polityce kulturalnej w Niemczech i Francji

Vincent Guillon, współdyrektor Obserwatorium Polityki Kulturalnej, Grenoble i prof. Julius Heinicke, Instytut Polityki Kulturalnej, Uniwersytet w Hildesheim, rozmawiali o aktualnej sytuacji kultury w Niemczech i we Francji.

godzina

18 stycznia 2023, 12:30

miejsce

Online

W pierwszej rozmowie w ramach nowego cyklu online Vincent Guillon, współdyrektor Obserwatorium Polityki Kulturalnej w Grenoble, oraz prof. Julius Heinicke, Instytut Polityki Kulturalnej Uniwersytetu w Hildesheim, dyskutowali o kulturze w Niemczech i we Francji widzianej przez pryzmat polityki kulturalnej.

Zachodzące zmiany społeczne znajdują w obu krajach swoje odzwierciedlenie także w kulturze. We Francji na porządku dziennym są tendencje transformacyjne dotyczące struktur finansowania publicznego oraz kwestie socjologiczne odnoszące się do odbiorców wydarzeń kulturalnych, a koncepcja „praw kulturalnych” nabiera coraz większego znaczenia. W Niemczech można zaobserwować polaryzację – np. między otwarciem a zamknięciem – instytucje kultury uwzględniają aktualne kierunki rozwoju, dyskutowany jest „cel państwowy –  kultura”.

Zaprezentowano także paszport kultury, który wprowadzony został dla młodzieży we Francji, i który ma być wprowadzony w Niemczech w oparciu o ten model.

Poruszono złożony temat zrównoważonego rozwoju, który dotyczy nie tylko instytucji i mobilności, ale także „symbolicznego” wkładu sztuki w nową relację między człowiekiem a naturą, jak również zrównoważonego rozwoju jako kryterium estetycznego czy propozycji uznania kultury za 18 cel zrównoważonego rozwoju.

Nagrania wideo z dyskusji znajdziecie Państwo w naszej mediatece.
https://www.stiftung-genshagen.de/pl/translate-to-english-media-center/